سازمان جهانی "کشتی کتاب" (Biblionef)

سازمان جهانی "کشتی کتاب" (Biblionef)

 "کشتی کتاب" سازمانی است بین المللی که نخست در سال ۱۹۸۹ در فرانسه آغاز به کار کرد، سپس به شکل شبکه ی کمک رسانی جهانی، با هدف مشترک ترویج پشتیبانی از کودکان مناطق محروم در شکوفا کردن استعدادهای خود و کشورشان، گسترش یافت.

 
 همه  شاخه های این سازمان از نام "کشتی کتاب" استفاده می کنند، اما قانوناً و در عمل مستقل اند.  این سازمان هم اکنون در کشورهای هلند ، بلژیک، سورینام و افریقای جنوبی شعبه دارد و به زودی شعبه ی نیکاراگوا نیز تاسیس خواهد شد. یونسکو، یونیسف و شورای اروپا از این سازمان را حمایت می کنند.
بنیاد گذار این سازمان مکس وگلین ون کلربرگن است که در سال های آغازین دهه ی ۸۰ سفیر هلند در سورینام بود. ایده ی تاسیس این سازمان هنگامی که با کودکان شهرهای فقیر و دهکده های دورافتاده رو به رو شد در ذهنش شکل گرفت. این کودکان می خواستند زندگی کنند و بخوانند. آن ها هیچ چیز به ویژه کتاب نداشتند. از میان آن چه که او دید رویای کشتی پر از گنجینه ی کتاب زاده شد.
سازمان جهانی کشتی کتاب Biblionef
فراهم آوردن لذت از خواندن، شیوه ای است که این سازمان انتخاب کرده است تا استعدادهای کودکان شکوفا شود.  سازمان "کشتی کتاب" با در اختیار قرار دادن کتاب های جدید به زبان مادری که با تجربه های کودکان پیوند دارند، تلاش می کند افق فکری آن ها را گسترش دهد. با کشف لذت خواندن، کودکان به خود و فرهنگشان خواهند بالید و از این راه پایه ی خودباوری که برای شکوفا کردن استعدادها ی آن ها و پیشرفت کشورشان مهم است، در آن ها استوار خواهد شد، زیرا کتا ب ها رسانه آگاهی هستند و آرزو هها را در خود دارند.
 این سازمان کتاب ها را در اختیار نهاد هایی همانند مدرسه ها، بیمارستان ها، کتابخانه ها، بنیادهای فرهنگی و پرورشگاه ها قرار می دهد. از سوی دیگر خود نیز پروژه هایی برای ترویج کتابخوانی اجرا می کند.
سازمان "کشتی کتاب" هم اکنون پروژه هایی را در کشورهای افریقای جنوبی و سورینام در دست اجرا دارد و پروژه ی جدیدی نیز به زودی در نیکاراگوئه اجرا خواهد کرد. افزون بر آن، برای پروژه هایی با مقیاس کوچک نیز به  مدرسه ها و پرورشگاه های۵۰ کشور پیوسته کتاب می فرستد و در بسیاری از کشورها پروژه های ترویج کتابخوانی را پشتیبانی می کند.

 

راهنما
نوع محتوا: 
مکان

ديدگاه شما