کتابخانه کودک محور با من بخوان در خانه فرهنگ محمودآباد آغاز به کار کرد

کتابخانه کودک محور با من بخوان در خانه فرهنگ محمودآباد آغاز به کار کرد

کتابخانه ی کودک محور خانه ی فرهنگ محمود آباد با پشتیبانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در چارچوب برنامه با من بخوان آغاز به کار کرد.

این کتابخانه که از نیمه تیر ماه ۹۴ کار خدمات رسانی به کودکان و نوجوانان محله و خانواده های کارگری کوره پز خانه های محمود آباد را آغاز کرده است، دارای دو بخش پیش دبستان و دبستان است که نشست های گوناگون کتابخوانی و فعالیت های در پیوند با کتاب نیز در آن برگزار می شود.

کتابخانه کودک محور با من بخوان در خانه فرهنگ محمودآباد آغاز به کار کرد

در کتابخانه کودک محور با من بخوان افزون بر وجود کتاب های با کیفیت به مقدار کافی برای هر دو گروه سنی، به طراحی فضا و چیدمان نیز توجه ویژه شده است. در این کتابخانه ها قفسه هایی ویژه برای کتاب های کودکان پیش دبستانی سفارش و ساخته شده است تا دسترس پذیری این گروه از کودکان به کتاب ها آسان تر شود و کودکان از جنبه دیداری از فضای کتابخانه نیز بهره بیشتری ببرند. همچنین برنامه ای برای نشست های کتابخوانی با کودکان طراحی شده است تا کتاب هایی که از سوی کارشناسان موسسه مشخص شده است با کودکان خوانده شود.

کتابخانه کودک محور با من بخوان در خانه فرهنگ محمودآباد آغاز به کار کرد

پس از تجهیز و برنامه ریزی کتابخانه، کارشناسان تاکنون چندین کارگاه کتابداری، آشنایی با ادبیات کودکان، بلند خوانی و نمایش برای مربیان و کتابداران این مرکز برگزار کرده اند تا مربیان در ترویج کتابخوانی و ایجاد شوق خواندن در کودکان تواناتر شوند. در کارگاه کتابداری مربیان با مفهوم کتابخانه و انواع آن، کتابخانه ی کودک و اهداف آن، مفهوم کتابدار و وظایف کتابدار کودک، خدمات فنی و سازماندهی کتاب ها، فضای کتابخانه و چیدمان آن و ویژگی های مخاطبان آشنا شدند. در این کارگاه ها افزون بر مربیان این مرکز، مربیان مرکز کودکان کار کوشا نیز شرکت داشتند.

کتابخانه کودک محور با من بخوان در خانه فرهنگ محمودآباد آغاز به کار کرد

کتابخانه کودک محور با من بخوان در خانه فرهنگ محمودآباد آغاز به کار کرد

در برنامه تابستانی امسال کتابخانه خانه فرهنگ محمود آباد، افزون بر کودکانی که تحت پوشش این مرکز هستند، ۶۶ نفر از کودکان کارگران فصلی کوره های آجر پزی که از شهرستان تربت حیدریه به این محل آمده اند نیز در برنامه های کتابخوانی و فعالیت های در پیوند شرکت خواهند کرد.

لازم به یاد آوری است که هزینه تجهیز و تهیه وسایل این کتابخانه کودک محور را یکی از نیکوکاران دوستدار کودکان و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پرداخته است که جای دارد ازکمک ایشان قدردانی شود.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۴-۱۵ ۱۲:۵۱
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.