پژوهش در پایه های راهنمایی

پژوهش در پایه های راهنمایی

در این بخش دانش آموزان راهنمایی با گام های پژوهش به شکل کاربردی آشنا می شوند.

اگر در پایه راهنمایی و دبیرستان با دانش آموزانی رو به رو باشید که مهارت های لازم را در پژوهش های دبستانی آموخته اند، کار شما بسیار راحت خواهد بود. اما اغلب چنین نیست و دانش آموزان هیچ شناختی از پژوهش ندارند. پژوهش از نظر آن ها حداکثر رونویسی مقاله ای از یک کتاب یا گرفتن چند مقاله درباره ی یک موضوع از اینترنت یا تهیه ی نوشته ای توسط بزرگترهاست. به آنچه هم که به نام تحقیق ارایه می دهند تسلطی ندارند و حتی گاهی نمی توانند آن را درست روخوانی کنند. به این سبب کار آموزشگر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان سخت تر از مقطع دبستان است. در این صورت، بهتر است آموزش را با آنچه که انجام آن در کلاس های سوم و چهارم و پنجم پیشنهاد می شود، شروع کند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۸-۰۵ ۱۵:۳۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما