مجموعه ترانه های کی بود؟ کی بود؟

کودکان عاشق تکرارند. در این مجموعه می‌توانید با تکرار «کی بود؟ کی بود؟» همچنان آن‌ها را مشتاق نگه‌دارید.

آن‌ها عاشق بازیگوشی‌اند. حقیقت این است که بازیگوشی‌های شاعر نام‌آشنای این مجموعه گاهی حتی از بازیگوشی‌های بچه‌ها هم فراتر می‌رود و به قول معروف دست آن‌ها را از پشت می‌بندد.

بچه‌ها دیوانه‌ی کشف چیزهای جدید و آشنایی با دنیای اطراف‌اند. این هشت جلد، هر کدام به یک موضوع می‌پردازد و راهی برای کشف آن باز می‌کند.

بچه‌ها طنز را دوست دارند. خمیرمایه‌ی این شعر طنز است. با هر مصرع می‌توانید آن‌ها را به راحتی بخندانید. این طنز در زبان شعرها، ریتم و آهنگ و وزن آن‌ها، تصاویر درونی اشعار و حتی کتاب سازی آن‌ها هم هست.

کتاب‌های کوچک و سبکی که می‌توانید به راحتی توی کیف دستی‌تان بگذارید و هر وقت که نیاز بود توجه کودکتان را به چیزی جلب کنید با ریتم «کی بود؟ کی بود؟» به سراغ یکی از آن‌ها بروید. با هم بخوانید و با هم بخندید!

کی بود؟ کی بود؟

آقای آناناس بود

چه شیک و خوش‌لباس بود

دیدم با تور اومده

از راه دور اومده

میوه‌ی مهمون و عزیز منه

خارجی حرف می‌زنه

می گه آناس ماناس دوست

بخور منو با پوست!

تصویرگر
شیرین شیخی
سال نشر
۱۳۹۳
شاعر
ناصر کشاورز
Submitted by editor on