ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

در مقدمه ی کتاب از نویسنده، ادبیات کودکان و نوجوانان، مقوله ای سهل و ممتنع خوانده شده است. سهل از آن رو که ممکن است به سبب مخاطبان کودکان و نوجوانش جدی گرفته نشود و ممتنع به این سبب که گذر از ساده انگاری و رسیدن به توانمندی برای ارائه ی خدمات شایسته به نسل جوان، نیازمند تلاشی پیگیرانه است.

به نظر نویسنده همۀ پدران و مادران، کتابداران، آموزگاران، نویسندگان، شاعران، تصویرگران، ناشران، فیلم سازان و هنرمندان تئاتر کودک، برنامه سازان رادیو و تلویزیون، سردبیران و روزنامه نگاران و دست اندرکاران نشریه های کودکان و برنامه ریزان فرهنگی، نیازمند دستیابی به شناختی واقع بینانه و عمیق از کودک ونوجوان و آثار ادبیات کودکان هستند. رسیدن به چنین شناختی، سبب بالیدن نسلی اندیشه ورز خواهد شد که بکاود، بخواند، بپرسد و روی پای فرهنگ خود بایستد.

این کتاب حاصل ۳۰ سال تجربه در حوزه ادبیات کودکان، ۲۵ سال تدریس ادبیات کودکان در رشته های کتابداری، تعلیم وتربیت و هنر و ۴ سال کار تجربی پیوسته ی نویسنده با نوجوانان عضو کتابخانه کانون اصلاح و تربیت تهران است. کتاب «ادبیات کودکان ونوجوانان و ترویج خواندن» دارای ۳ بخش و ۱۵ فصل است.

  • بخش اول: کودک و نوجوان، کتاب و خواندن،
  • بخش دوم: ادبیات کودکان، روند رشد در جهان وایران و انواع،
  • بخش سوم: کتاب کودک، رسانه ها و راهکارها.

این کتاب ۲ پیوست نیز دارد که در آنها مهم ترین مؤسسه های ملی و بین المللی مربوط به ادبیات کودکان، نمایشگاه ها و جوایز ملی و بین المللی کتاب کودک و نوجوان معرفی شده اند. در پایان کتاب در نمایه ی موضوعی آمده است.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
ثریا قزل ایاغ
پدیدآورندگان
کتابداران
سال نشر
۱۳۸۵

دیدگاه ها

میشه کل متن کتاب و مقاله ها را نمایش دهید تا خواندشود تا آن را بخوانیم.


ديدگاه شما