کتاب دو دوست

دو دوست

دو دختر در یک صبح زیبا و در جنگلی که بوی باران و گیاه می داد با هم آشنا و دوستی بین آن دو پدید آمد. آن ها با یکدیگر به تماشای موریانه ها ی چوب خوار، کنه و مورچه های بالدار که بر سر دانه ای با هم می جنگیدند پرداختند.

آن ها در میان درختان لانه های پشه هایی که نیش می زدند را دیدند، و  با هم از برکه ای که با آب باران پر شده بود، ماهی گرفتند. آن ها جنگل را پر از ماهی یافتند، پرنده هایی را که مثل هم نبودند و یا پرنده های عاشقی که با هم حرف می زدند را دیدند. آن دو بر روی درخت عبارتی به یادگار نوشتند: "دو دوست". راستی دوستی! چه کلمه زیبایی؟ و دوستی هم چه زیباست!

اثری لطیف و شاعرانه و دلنشین که به کودک می آموزد، نه تنها دوستی زیباست بلکه کمک می کند که انسان زیبایی ها را هم بهتر ببیند. تصاویر زیبای کتاب هم می تواند در پرورش ذوق هنری خواننده موثر باشد زیرا با استفاده از بافت های طبیعی و مصنوعی مانند میوه درخت، برگ و گل های خشک شده و کاغذهای گوناگون تصاویر زیبایی را خلق کرده است. و به این ترتیب کودک را متوجه می کند که هر چیز این توانایی را دارد که گوشه ای از یک تابلویی زیبا باشد، پس بهتر است به طبیعت با دقت بنگریم. تصاویر این کتاب از سوی شورا کتاب کودک در سال ۱۳۸۷ به عنوان کتاب ویژه برگزیده شد.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
هدی حدادی
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۸۶

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.