کتاب کودک و نوجوان: خانه ای برای خرچنگ پاکوتاه

خانه ای برای خرچنگ پاکوتاه

 نخستین ماه از فصل بهار است. خرچنگ پاکوتاه کوچولو بزگتر شده و خانه اش که یک صدف کوچک است دیگر برای او مناسب نیست. ناچار صدف خود را برای یافتن خانه ای بزرگتر ترک می کند. او کمی می ترسد اما به زودی صدف مناسب و ساده ای را برای خود پیدا می کند. او در طول یک سال دوستان بسیاری پیدا می کند که خانه اش را تزیین می کنند، از او محافظت می کنند و به او در تمیز کردن خانه اش کمک می کنند.

در پایان سال او خانه اش را به خرچنگ پاکوتاه کوچک دیگری می سپارد و خود به دنبال پیدا کردن خانه ی بزرگتری می رود. اما این بار نگران نیست چون می داند که می تواند دوستان دیگری برای خود پیدا کند.

این داستان امکان گفت و گو درباره ی تغییر، نترسیدن از چالش های جدید و رو به رو شدن با آن ها و به دست آوردن اعتماد به نفس است. همچنین امکان گفت و گو درباره ی محیط زیست و استفاده ی بهینه از اشیا را فراهم می کند. در این داستان زیبا کودکان با ماه های سال و چند موجود دریایی هم آشنا می شوند. در آغاز و پایان کتاب هم اطلاعاتی درباره ی این موجودات آورده شده است.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.