کتاب کودک و نوجوان: پدر، پرچین و پسرها

پدر، پرچین و پسرها

کشاورزی با سه پسرش در مزرعه زندگی و سخت کار می کردند، او حیوانات را خیلی دوست داشت و از افزایش مرغ و خروس ها و گاو و گوسفندها لذت می برد. آنان هنگام کار آواز مخصوص خود را می خواندند، پسر بزرگ آواز کالسکه رانان، پسر دوم آهنگ مربوط به دریا و کوچکترین پسر درباره ویولن زن های دوره گرد و کشاورز هم درباره حیاط طویله، پشم چینی گوسفندان، تولد کره اسب ها و سایر حیوانات آوازمی خواند.

یک سال خشکسالی شد. کم کم گاوها شیر ندادند، مرغ ها روز به روز لاغرتر شدند و تخم نگذاشتند و کشاورز و پسرانش هم بی آذوقه شدند. کشاورز ناچار حیوانات و مزرعه اش را می فروشد و با خانواده به کلبه کوچکی نقل مکان کند که دور تا دور آن پرچینی قرار دارد. پس از مدت ها، با بارش باران همه جا سبزمی شود ولی کشاورزهمچنان اندوهگین است زیرا دیگر نه حیوانی دارد و نه پولی که بتواند دوباره آن ها را بخرد. بنابراین شروع به هرس کردن پرچین به شکل حیوانات گوناگون می کند و دوباره آواز می خواند. او از پسرانش می خواهد تا آنان هم پرچین را هرس کنند. پسر بزرگ از پرچین شکل یک کالسکه و اسب، پسر دوم کشتی بادبانی و پسر سوم گروهی نوازنده را درست می کند. پسران پس از مدتی برای پیدا کردن کار از نزد پدر می روند. و همانطور که پرچین  پیشگویی کرده است پسر بزرگ کالسکه ران، پسر دوم دریا نورد و پسر سوم نوازنده می شود! چگونه ممکن است؟

عشق به طبیعت و حیوانات و رابطه پدر و پسران و قدرشناسی از نکات بسیار ارزشمند کتاب است. اثر جنبه های انسانی فراوانی دارد و حتی می تواند در جایگاه یک اثر محیط زیستی هم قرار گیرد.


کشاورز مزرعه  و حیواناتش را خیلی دوست دارد، همیشه آواز می خواند، و به حیوانات مزرعه اش آب و غذا می دهد. او سه پسر دارد. کم کم خشک سالی فرا می رسد و کشاورز همه چیزش را از دست می دهد و دیگر حیوانی برایش باقی نمی ماند. او، با گوش سپردن به ندای قلبی خود، مزرعه ای دیگر خلق می کند و از پسرانش نیز می خواهد با دل سپردن و گوش دادن به پرچین  به شغل آینده شان پی ببرند. پسران هم همین کار را می کنند و گوش سپردن به پرچین به هر یک از آن ها می گوید که چه کار باید بکنند.

کودکان سنین دبستانی، با خواندن این کتاب یاد می گیرند که با تمرکز بر طبیعت و توجه به آن و آن چه پیرامون شان قرار دارد و با گوش سپردن به ندای قلبی خود معماهای زندگی را حل کنند وبه پاسخ درست برسند.

نویسنده ی این کتاب، با نوشتن آثاری متعدد برای کودکان، تاکنون جوایز مختلفی، از جمله جایزه ی نیوبری، را دریافت کرده است.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
The animal hedge
ناشران
نویسنده
Pual Fleischman
ویراستار
  • رویا خوشنویس
برگردان (متن)
  • نسرین وكیلی
سال نشر
۱۳۹۰
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال چهاردهم شماره ی ۴

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ