کتاب کودک و نوجوان: تعطیلات تابستانی

تعطیلات تابستانی

‏‏‫رفتن به تعطیلات، آن هم در تابستان و کنار دریا خیلی کیف دارد. البته اگر تنها نباشی، یعنی فقط با پدر و مادرت نباشی بلکه والدینت حاضر شوند یکی از دوستان تو را هم با خودشان به سفر ببرند. والدین تیم خیلی با او کنار می آیند و بیسکویتز را هم با خودشان می برند (راستش از بس دوست تیم خوراکی و بیسکویت می خورد، اسمش را بیسکویتز گذاشته اند).

تیم و بیسکویتز هم خیلی با هم فرق دارند و هم خیلی همدیگر را دوست دارند. آن ها در این سفر ماجراهایی را از سر می گذرانند که در دفترچه ی خاطرات خود این اتفاق های جالب را می نویسند. تیم از شهر و هتلی که در آن هستند، از بچه های قلدری که اذیتش می کنند، از ماجراهای خود با دوستش، کلی، و خیلی چیزهای دیگر می نویسد. دفترچه ی تیم هم پر است از انواع خوراکی هایی که هر روز خورده و دسته گلی هایی که به آب داده. مادر تیم یکسره حرص می خورد؛ هم برای نخوردن تیم و هم برای خوردن بیسکویتز و هم برای خیلی ملاحظات و رعایت های حال دیگران و  شیوه ی سپری کردن تعطیلات. پدر تیم هم مرتب در فکر انجام بازی هایی که باعث شود اشتهای پسرش باز و بدنش ورزیده شود. در این تعطیلات مشکلاتی هم پیش می آید و بچه ها به دردسر هم می افتند. اما در آخر مدال مخصوص اردوگاه ساحلی به تیم تعلق می گیرد که ظاهراً از همه دست و پا چلفتی تر است. چرا؟ باید خودتان این قصه را بخوانید و بفهمید.


از همان صفحه ی اول کتاب، در دل ماجراییم. صفحه ی اول کتاب برگ اول دفتر خاطرات تیم است. تیم می خواهد پدر و مادر و دوستش بیسکوتیز به شهر ساحلی لن پیس تیل برود.

تیم، پسر بچه ی لاغر داستان، به راحتی احساساتش را بیان می کند: این که از خرید خوشش می آید و گاهی برای پدرش نگران می شود. او از فکرهای بکر پدرش چندان دلخوشی ندارد، اما این بار ماجرا برایش جالب است، زیرا قرار است دوستش همراه شان بیاید.

نویسنده از زبان تیم جزئیات زیادی را تشریح کرده است و این شاید برای خواننده ی بزرگ سال نیز جالب باشد. اما کمی که از فصل اول می گذرد، در می یابیم که هر فصل با برگه های خاطرات این دو پسر بچه آغاز می شود که در واقع پیش درآمد اتفاقاتی است که بعد تر می افتد.

همراه دو پسر بچه، با تفاوت های زیاد، یکی از عوامل جذابیت کتاب است. مثلا یکی مدام دهانش پر است و چیزی می خورد اما، دیگری بد غذا است. این تنها تفاوت های دو پسر در یک « تعطیلات تابستانی» چند روزه نیست.

نگاهی که تیم و دوستش به ماجراها دارند متفاوت است: از قهر و آشتی پدر و مادر دختری که در همان ساحل با او آشنا می شوند تا ماجرای ترس و غلبه بر یک دشمن بی رحم. پسری بزرگ جثه و گروهش.

اتفاقات داستان، در عین سادگی، پیچیده به نظر می رسند و این ویژگی، در کنار تفاوت های پر رنگ این دو پسر در برخورد با اتفاقات پیرامون، از عوامل جذابیت داستان است.

برای هر اتفاق می توان راه حل های گوناگونی پیدا کرد و در عین حال فراموش نکرد یک راه برای همه ممکن است به نتیجه نرسد. اوج این مسئله در ارتباط با شخصیتی به نام کلی و مشکلی که از نظر جسمی در برابر یک دسته سرکشی پیش می آید، خود را نشان می دهد.

کودک می تواند انتخاب کند کدام شخصیت را دوست داشته باشد و دفتر خاطرات کدام را دنبال کند، چرا که یک دفتر فقط درباره ی غذا ست و دفتر دیگر درباره ی آدم ها.

این کتاب برای بچه های چهارم و پنج دبستان و دانش آموزان اول راهنمایی مناسب است، اما فونت های انتخابی شده برای متن کتاب آن قدر ریزند که  خواندن آن را برای مخاطبانش دشوار می کنند.

 

 

 

 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Buried Alive
نویسنده
Jacqeline Wilson, ژاکلین ویلسون‮‬‏‫
برگردان (متن)
  • پروین جلوه نژاد
سال نشر
۱۳۹۰
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
قسمت نخست: شهلا انتظاریان . قسمت دوم: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال چهاردهم شماره ی ۴

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ