کتاب کودک و نوجوان: فضاپیماها

فضاپیماها

این کتاب اطلاعاتی درباره ی فضا، ماه و سفر به ماه، منظومه شمسی، شاتل ها و ماهواره های فضایی، موشک ها و انواع آن و فضاپیماهای گوناگون به مخاطب می دهد. اطلاعات به صورت مستقیم و عنوان بندی شده اراِیه شده است و مربی می تواند از آن به شکل پرسش و پاسخ استفاده کند.

تصاویر رنگی عکس و نقاشی هستند و به یادگیری بهتر مطالب متن کمک فراوانی می کنند. مربی می تواند از این تصاویر نیز برای آموزش مخاطب کتاب استفاده کند. توجه به زباله های فضایی علاوه بر تصاویر رنگی و زیبایی که خواننده کتاب را به اعماق فضا می برد از امتیازهای کتاب به شمار می آید.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
My best book of spsceship
نویسنده
Ian Graham, ایان گراهام
برگردان
  • سعیده عاقلتر
سال نشر
۱۳۹۰

ديدگاه شما