دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد : ۲ و ۱

دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد : ۲ و ۱

در مقدمه کتاب توضیحاتی درباره ویژگی های دایرة المعارف یا دانشنامه، مدخل های این دانشنامه، تنظیم مقاله های آن بر اساس الفبایی آمده است. سپس به چگونگی استفاده از دانشنامه اشاره شده است. دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد بیش از ۸۰۰ مدخل در زمینه های گوناگون علوم: فیزیک و مکانیک تا زیست شناسی و روان شناسی دارد. جلد اول آن در بر دارنده مدخل هایی است که شامل حرف "آ" تا حرف "ر" است و در جلد دوم، مدخل های حرف "ز" تا حرف "ی" آمده است. در پایان جلد دوم نمایه ای از کل مطالب برای جست و جوی دقیق تر آورده شده است.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Oxford Children's Encyclopedia
ناشران
ویراستار
  • مجید ملکان و محمد رضا افضلی
برگردان (متن)
  • شهریار بهرامی اقدم...[و دیگران]
سال نشر
۱۳۸۳

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ