امین‌ترین دوست

"امین‌ترین دوست" داستانی است کوتاه و فانتزی با درونمایه دینی و موضوع خداشناسی. نویسنده این کتاب می‌کوشد در قالب داستانی فانتزی، مخاطب را به گونه‌ای هدایت کند که وجود خداوند را در همه حال حس کند. داستان از ساختاری منسجم برخوردار است. تصویرها همراه و کامل کننده متن‌اند.

تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۴
نویسنده
کلر ژوبرت
Submitted by admin on