یک موجود خیلی عجیب

یک موجود خیلی عجیب

میمون در جنگل موجودی عجیبی را درون سبد پیدا می کند. او نزد جانوران دیگر می رود. هیچ یک او را نمی شناسند. موجود عجیب که نوزاد انسان است، با دیدن جانوران گریه سر می دهد. با صدای گریه مادر خود را به او می رساند و در آغوشش می گیرد؛ و نوزاد آرام می گیرد.

ایجاد کنجکاوی در کودکان و پرسشگری و آشنایی با ویژگی جانوران از نکته های مثبت کتاب است.

این کتاب همچنین به احساس امنیتی اشاره می کند که کودک در حضور مادر احساس می کند. 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
A very strange creature
نویسنده
Ronda Armitage , روندا آرمیتیج
ویراستار
  • شراره وظیفه شناس
برگردان
  • آتوسا صالحی
تصویرگر
  • Layn Marlow
  • لاین مارلو
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۲

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.