کودک خود را بشناسیم

کودک در هر دوره‌ای از رشد، نیاز دارد توانایی‌ها و مهارت‌هایی را آموزش ببیند. اگر شناخت دقیقی از مراحل رشد کودک داشته باشید، می‌توانید در پرورش این توانایی‌ها و مهارت‌ها به کودک خود کمک کنید.

رشد زبانی، رشد شناختی، رشد شخصیتی و اجتماعی مراحل رشد کودک را تشکیل می‌دهند. مهارت‌های حرکتی، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های زندگی نیز از آموزش‌هایی است که در مراحل مختلف رشد باید کودکان آموزش داد.

در این قسمت از کتابک، ویژگی‌های کودک در هر مرحله از رشد را بیان می‌کنیم و برای هر مرحله، کتاب‌های مناسب را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

شما پدر و مادر، آموزگار و کتابدار گرامی می توانید به کمک گروه بندی که بر پایه مراحل رشد کودک انجام گرفته است، کتاب ها و فعالیت های مناسبی را که به رشد بهتر کودک شما یاری می رساند پیدا کنید. جدول های ارائه شده در این بخش اطلاعات را به طور کوتاه و مختصر در دسترس شما قرار می دهند. بخش کتاب های پیشنهادی این جدول به تدریج کامل می شود. برای مطالعه بیشتر نیز مقاله های مربوط به رشد کودک در این بخش پیشنهاد شده اند.

صفحات فرعی
دستاوردهای پژوهشی در زمینه رشد و پرورش کودک، به شناخت دوره هایی در رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی در کودکان انجامیده است. گرچه آهنگ پیشرفت تمامی کودکان در پیمودن این مراحل یکسان نیست، اما در...
صفحات فرعی
دستاوردهای پژوهشی در زمینه رشد و پرورش کودک و نوجوان، به شناخت دوره هایی در رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی در کودکان انجامیده  است. گرچه آهنگ پیشرفت تمامی کودکان در پیمودن این مراحل یکسان...
صفحات فرعی
دستاوردهای پژوهشی در زمینه رشد و پرورش کودک، به شناخت دوره هایی در رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی در کودکان انجامیده  است. گرچه آهنگ پیشرفت تمامی کودکان در پیمودن این مراحل یکسان نیست،...
صفحات فرعی
ادبیات و کتاب خوانی، اثری ژرف بر رشد و پرورش جنبه های مختلف زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی نوجوانان  دارد فهرستی از ویژگی ها و تاثیر  کتاب هایی که برای رشد جنبه های متفاوت کودکان مناسب...
صفحات فرعی
دستاوردهای پژوهشی در زمینه رشد و پرورش کودک، به شناخت دوره هایی در رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی در کودکان انجامیده  است. گرچه آهنگ پیشرفت تمامی کودکان در پیمودن این مراحل یکسان نیست،...
مراحل مهم آموزش خواندن و نوشتن از تولد تا ۶ سالگی
مقاله
بیشتر کودکان خواندن را تا سن ۷ سالگی می آموزند. خواندن فرایند پیچیده و جالب توجهی است که شالوده آن بر اساس مهارت های ارتباط کودک با جهان پیرامون از زمان تولد بنا نهاده می شود و به تدریج تا ۷ سالگی...

پرسش و پاسخ