کتاب های آسان خوان

کتاب های آسان خوان

کتاب‌هایی که در این بخش پیشنهاد می‌شوند، کتاب‌هایی مناسب کودکان با نیازهای ویژه و کودکان عقب‌مانده‌ی ذهنی هستند این کتاب‌ها برای کودکان نوآموز با مهارت‌ها ابتدایی خواندن نیز پیشنهاد می‌‍شوند.

کتاب‌هایی که در این بخش پیشنهاد می‌شوند، کتاب‌هایی مناسب کودکان با نیازهای ویژه و کودکان عقب‌مانده‌ی ذهنی هستند این کتاب‌ها برای کودکان نوآموز با مهارت‌ها ابتدایی خواندن نیز پیشنهاد می‌‍شوند.

۱۸ سند موجود است.

عضویت در کانال تلگرام