آ اول الفباست

ب، اول بلبله/ جاش رو درخت و گله

چ، اول چهار میاد/ چلچله با بهار میاد 

ی، یوزپلنگ زیبا/ حرف ته الفبا

سال‌هاست كه الفبا آموزها به كودكان كمک می‌كنند تا حروف و صداها را به وسیله ی استفاده از عناصر آشنا شناسایی كنند. در الفبا آموزها از تصاویری استفاده می‌شود كه شناسایی آن برای كودكان خردسال آسان است و بیش از یك اسم عام ندارد. آ اول الفباست، كتابی تصویری است كه حروف الفبا را به صورتی شعرگونه و آهنگین با تصاویری زیبا آموزش می‌دهد. اشعار كتاب ساده و كوتاه‌اند، به همین دلیل به خاطر سپردنشان برای كودك لذتبخش و آسان است. در متن و تصویر اكثر صفحات كتاب علاوه بر یك حرف الفبا، حیوان یا حشره‌ای نیز به مخاطب معرفی می‌شود (زنبور، خروس، شغال و...). تصاویر كتاب با تكنیك آبرنگ و به صورتی شاد و تخیل برانگیز كارشده‌اند. طراحی حیوانات با این كه فانتزی است، اما دقیق و درست صورت گرفته و كودك با دیدن تصاویر می‌تواند حیوان مورد نظر را شناسایی كند. اندازه و شكل حروف نوشتاری به گونه‌ای انتخاب شده است تا كودكانی كه تازه خواندن و نوشتن یاد گرفته‌اند نیز بتوانند كتاب را خوانده و از آن لذت ببرند.

خوب این كتاب ساده / الفبا یادمون داد

به باغ وحشمون برد/ حیونارو نشون داد

با شعر و با نقاشی/ تمامشونو جون داد

تهیه کننده
سحر ترهنده
سال نشر
۱۳۷۸
نویسنده
نورالدین زرین کلک
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on