کتاب برای کودکان نابینا و کم بینا

این بخش کتاب‌هایی را دربرمی‌گیرد که برای کودکان نابینا یا کم‌بینا مناسب‌ هستند که کتاب‌های بریل، گویا، درشت‌نویسی شده، کتاب‌های حسی- لمسی و... را شامل می‌شوند.

کمبود کتاب‌های مناسب برای نابینایان و کم‌بینایان، یکی از مشکلات این قر از جامعه است. کودکان نابینا و کم‌بینا در صورت آموزش مناسب و کتابخوانی می‌توانند از نظر هوشی در سطح دیگر هم‌سالان خود باشند. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که کتاب‌های مناسب در دسترس آن‌ها قرار بگیرد. این کودکان با کمک گرفتن از دیگر حواس خود، از دقت و کنجکاوی بیشتری برخوردارند.

تولید کتاب‌های صوتی باکیفیت، کتاب‌های حسی-لمسی، کتاب‌هایی به خط بریل و نیز کتاب‌های تصویری و درشت‌نویسی شده مناسب کودکان کم‌بینا و نابینا، سهم این کودکان از ادبیات است که باید در نظر گرفته شود.

کتاب کودک و نوجوان: طوطی و بازرگان
نویسنده:
مرجان فولادوند
سال انتشار:
۱۳۸۲
کتاب کودک و نوجوان: به دنبال فلک، فلکین دالیجا
نویسنده:
منوچهر کریم‌زاده
سال انتشار:
۱۳۸۶
چکمه [کتاب گویا]
نویسنده:
هوشنگ مرادی کرمانی
سال انتشار:
بی‌تا
لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد
نویسنده:
Shel Sliverstein
شل سیلور استاین
سال انتشار:
۱۳۷۷
مربای شیرین
نویسنده:
هوشنگ مرادی کرمانی
سال انتشار:
۱۳۷۹
نخ و سوراخ
نویسنده:
فریبا کیهانی
سال انتشار:
۱۳۸۴
تولدت مبارک ای ماه قشنگ![کتاب گویا]
نویسنده:
Frank Ash
فرانک اش
سال انتشار:
۱۳۷۹
درخت بخشنده [کتاب گویا]
نویسنده:
Shel Silverstein
شل سیلور اشتین
سال انتشار:
۱۳۷۸
شازده کوچولو [کتاب گویا]
نویسنده:
Antoine de Saint Exupery
آنتوان دو سنت اگزوپری
سال انتشار:
۱۳۸۴
شما که غریبه نیستید [کتاب گویا]
نویسنده:
هوشنگ مرادی کرمانی
سال انتشار:
۱۳۸۴
خانواده زیر پل [کتاب گویا]
نویسنده:
Natalie Savage Carlson
ناتالی سویج کارلسون
سال انتشار:
۱۳۸۴
اعداد
سال انتشار:
بی‌تا
نویسنده:
فرزانه امیری
سال انتشار:
۱۳۸۸
گوسفندی که خیلی کوچک بود
نویسنده:
راب لویس
سال انتشار:
۱۳۷۶
سیمون و باد
نویسنده:
گلیس تیبو
سال انتشار:
۱۳۷۸
من همانم، من همانم (بریل)
نویسنده:
فریبا کلهر
سال انتشار:
۱۳۸۲
بهار! خوش آمدی
نویسنده:
گلیس تیبو
سال انتشار:
۱۳۷۲
بچه‌های حیوانات
نویسنده:
گلیس تیبو
سال انتشار:
۱۳۷۶
از شکوفه تا درخت
نویسنده:
رضی هیرمندی
سال انتشار:
۱۳۷۵

عضویت در کانال تلگرام