آنچه از توفان به جا می ماند

Surviving the storm
آنچه از توفان به جا می ماند
برگردان: 
عاطفه سلیانی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

هنگامی که پس از توفان به بیرون از خانه می روید، به چه چیز توجه می کنید؟ دنبال چیزهایی بگردید که پیش از توفان وضع دیگری داشتند: چاله های آب، هرزآب ها، برگ های روی زمین، کرم های مرده ی روی پیاده رو.

آیا متوجه می شوید که در جاهای معینی چاله های آب هستند و در جاهای دیگر نه؟ آیا کپه های برگ را در بعضی جاها می بینید، در حالی که زمین در جاهای دیگر تمیز است؟ آیا کرم های مرده در بعضی جاها زیادند و در بعضی جاها اثری از آن ها دیده نمی شود؟ با کودک تان درباره ی چیزهایی که دیده اید، حرف بزنید و فکر کنید.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام