انتخابات انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌شود

انتخابات انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌شود

نوزدهمین مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن نویسندگا‌ن کودک و نوجوان در روز ششم خرداد سال جاری در محل این نهاد برگزار خواهد شد.

روابط عمومی انجمن گویندگان کودک و نوجوان با بیان این مطلب تاکید کرده است که حضور خانواده بزرگ انجمن در این روز علاوه بر رسمیت بخشیدن به جلسه٬ مسیرهای پیش رو را هموارتر خواهد کرد.

همچنین تصریح شده است که با توجه به اینکه ممکن است در این روز افرادی نتوانند با حضور در انجمن در انتخابات شرکت کنند امکان رای دهی آنان از طریق وکلایشان مقدور است.

بر اساس یکی از مصوبات هیات مدیره اعضایی که امکان حضور در مجمع و انتخابات را ندارند٬ می‌توانند به عضو دیگری٬ وکالت بدهند. بدیهی است که هر عضو فقط می‌تواند وکیل یک نفر باشد.

متن وکالت نامه می‌تواند به صورت دستی به وکیل داده شود و یا اگر امکان دسترسی نیست می‌توان بعد از هماهنگی با وکیل مورد نظر، متن وکالتنامه به ایمیل روابط عمومی ارسال شود.

متن این وکالت نامه به این شرح است: 
اینجانب ... به خانم...آقای... وکالت می‌دهم در مجمع عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شرکت کند و از طرف من رأی بدهد.

در حال حاضر فریدون عموزاده خلیلی، محمود برآبادی، جعفر توزنده جانی، معصومه انصاریان، حدیث لزرغلامی، جمال‌الدین اکرمی و حسین شیخ‌الاسلامی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره این تشکل تا پایان سال جاری در قامت اعضای هیات مدیره این تشکل به انجام وظیفه می‌پردازند.

انتخابات هیات مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بر اساس اساسنامه این تشکل مدنی هر دو سال یک بار و انتخابات بازرسان هر ساله انجام می‌شود.

زمان: ساعت پنج بعد از ظهر 
نشانی: چهارراه سمیه مفتح، بن بست پروانه 
 

ديدگاه شما