بچه ها بشری

بچه ها بشری

ماه نامه بچه ها بشری، نخستین نشریه ویژه کودکان نابینا و کم بینا است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن نسرین اطیابی است. نشریه در قطع ٢۴ در ٢۴ و ٢۶ صفحه با درشت نویسی و خط بریل به چاپ می رسد.

مطالب آن شامل سرمقاله، داستان، شعر، سرگرمی و دانستنی ها می تواند اوقات فراغت این کودکان را پر کند. برای تهیه مجله می توان با دفتر آن تماس گرفت.

 

راهنما
تلفن: 
تهران، صندوق پستی ٣٣٨/١٧٧٧۵
کلیدواژه: 

عضویت در کانال تلگرام