لالایی اهری

لالایی اهری
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی:

تا وقت خوابیدن لالایی گفتم
تا غروب ( هنگام نهان شدن ) ماه منتظر می‌شوم

عمرم تمام شد
تا تو به ثمر برسی

گردآورنده: علیرضا پور محمد


آن‌قدر لالایی خواندم تا تو به خواب بروی،
تا زمانی که ماه از دیده پنهان شود صبر می کنم،
تا تو به ثمر برسی عمر من به سر می رسد.

برگردان: لیلا کفاش‌زاده

راهنما

عضویت در کانال تلگرام