پروین دولت‌آبادی

نام
پروین
نام خانوادگی
دولت آبادی
نام لاتین
Parvin
نام خانوادگی لاتین
Dolatabadi

پروین دولت‌آبادی (زاده ۲۱ بهمن ۱۳۰۳– درگذشت ۲۷ فروردین ۱۳۸۷)

پروین دولت‌آبادی، شاعر کودکان در ۲۱ بهمن ۱۳۰۳ درخانواده ‌ای اهل فرهنگ که شعر در آن جایگاه ویژه‌ای داشت، در محله ی احمدآباد اصفهان به دنیا آمد. مادرش مدیر مدرسه ی ناموس اصفهان بود.

او به مدرسهٔ ناموس رفت. سال‌های نخست دبیرستان را در مدرسه "نور و صداقت" که آموزگاران انگلیسی داشت گذراند و سال‌های بعد را در مدرسهٔ امریکایی نوربخش درس خواند.

 

کتاب‌های پروین دولت‌آبادی

 


خرید کتاب‌های پروین دولت‌آبادی


پس از پایان دورهٔ دبیرستان، رشته نقاشی و مجسمه‌سازی در دانشکده هنرهای زیبا را برگزید و چند بار هم در کلاس‌ها شرکت کرد، اما بازدید از یک پرورشگاه تصمیم او را تغییر داد و بر آن شد که به کار سرپرستی و تربیت کودکان پرورشگاه بپردازد.
در سال ۱۳۳۹ با همکاری پرویز ناتل خانلری، زهرا خانلری و همسرش اسماعیل صارمی، شرکت انتشاراتی «سخن» را پایه گذاری کرد و به ثبت رساند. از همان آغاز انتشار نشریه «پیک» با این نشریه همکاری داشت و در دو سال اول انتشار آن تنها شاعر این نشریه بود.

پروین دولت‌آبادی در جوانی

بسیاری از شعرهای این شاعر در کتاب‌های درسی چاپ شده است.

دولت آبادی بیش از۵۰ اثر برای کودکان دارد، از جمله:

 • «ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ح‍ی‍وان‍ات، ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ از اب‍راه‍ی‍م‌ دادپ‍ی‌ با ش‍ع‍ر پ‍روی‍ن‌ دول‍ت‌آب‍ادی»،‌
 • «خ‍ان‍ه‌ی‌ م‍ق‍وای‍ی»
 • «گ‍ل‌ را ب‍ش‍ن‍اس‌ ک‍ودک‌ م‍ن»
 • «م‍رغ‌ س‍رخ‌ پ‍ا ک‍وت‍اه»
 • «گ‍ل‌ ب‍ادام‌»
 • «گ‍ل‌ آم‍د و گ‍ل‌ آم‍د، ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍درس‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه ‌ن‍ظم‌ پ‍روی‍ن‌ دول‍ت‌آب‍ادی»
 • «ب‍ر ق‍ای‍ق‌ اب‍ره‍ا‌» 
 • «ه‍لال‌ ن‍ق‍ره‌ای»

کتاب «شعر گل بادام» او جایزه ی شعر برتر شورای کتاب کودک (۱۳۶۶) را از آن خود کرد.‌

از آثار دولت‌آبادی برای بزرگسالان می‌توان «ش‍ه‍ر س‍ن‍گ‍ی»، «ش‍ع‍ر ن‍و» و«آت‍ش‌ و آب» را نام برد.

پروین دولت‌آبادی ۲۷ فروردین سال ۱۳۸۷در سن ۸۴ سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. 
در موزه کودکی ایرانک، بخشی به قصه‌ی «مرغ سرخ پاکوتاه» تعلق دارد. در این بخش قصه‌گویی تعاملی اجرا می‌شود و کودکان نیز نقش یکی از شخصیت‌های کتاب را برعهده می‌گیرند.

اتاق نمایش در موزه کودکی ایرانک

اتاق نمایش در موزه کودکی ایرانک و بخش مرغ سرخ پاکوتاه

در سایت کتابک بخوانید: موزه کودکی ایرانک، نمایشی از گستردگی و ژرفای فرهنگ ایران

کودکان درحال اجرای نمایش
کودکان، پس از اجرای نمایش مرغ سرخ پاکوتاه

کودکان درحال تماشای نمایش

کودکان درحال تماشا و شنیدن شعر مرغ سرخ پاکوتاه

شعرهایی از پروین دولت‌آبادی

کلید واژه:
Submitted by editor6 on
پروین دولت‌آبادی
نام
پروین
نام خانوادگی
دولت آبادی
نام لاتین
Parvin
نام خانوادگی لاتین
Dolatabadi

پروین دولت‌آبادی (زاده ۲۱ بهمن ۱۳۰۳– درگذشت ۲۷ فروردین ۱۳۸۷)

پروین دولت‌آبادی، شاعر کودکان در ۲۱ بهمن ۱۳۰۳ درخانواده ‌ای اهل فرهنگ که شعر در آن جایگاه ویژه‌ای داشت، در محله ی احمدآباد اصفهان به دنیا آمد. مادرش مدیر مدرسه ی ناموس اصفهان بود.

او به مدرسهٔ ناموس رفت. سال‌های نخست دبیرستان را در مدرسه "نور و صداقت" که آموزگاران انگلیسی داشت گذراند و سال‌های بعد را در مدرسهٔ امریکایی نوربخش درس خواند.

 

کتاب‌های پروین دولت‌آبادی

 


خرید کتاب‌های پروین دولت‌آبادی


پس از پایان دورهٔ دبیرستان، رشته نقاشی و مجسمه‌سازی در دانشکده هنرهای زیبا را برگزید و چند بار هم در کلاس‌ها شرکت کرد، اما بازدید از یک پرورشگاه تصمیم او را تغییر داد و بر آن شد که به کار سرپرستی و تربیت کودکان پرورشگاه بپردازد.
در سال ۱۳۳۹ با همکاری پرویز ناتل خانلری، زهرا خانلری و همسرش اسماعیل صارمی، شرکت انتشاراتی «سخن» را پایه گذاری کرد و به ثبت رساند. از همان آغاز انتشار نشریه «پیک» با این نشریه همکاری داشت و در دو سال اول انتشار آن تنها شاعر این نشریه بود.

پروین دولت‌آبادی در جوانی

بسیاری از شعرهای این شاعر در کتاب‌های درسی چاپ شده است.

دولت آبادی بیش از۵۰ اثر برای کودکان دارد، از جمله:

 • «ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ح‍ی‍وان‍ات، ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ از اب‍راه‍ی‍م‌ دادپ‍ی‌ با ش‍ع‍ر پ‍روی‍ن‌ دول‍ت‌آب‍ادی»،‌
 • «خ‍ان‍ه‌ی‌ م‍ق‍وای‍ی»
 • «گ‍ل‌ را ب‍ش‍ن‍اس‌ ک‍ودک‌ م‍ن»
 • «م‍رغ‌ س‍رخ‌ پ‍ا ک‍وت‍اه»
 • «گ‍ل‌ ب‍ادام‌»
 • «گ‍ل‌ آم‍د و گ‍ل‌ آم‍د، ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍درس‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه ‌ن‍ظم‌ پ‍روی‍ن‌ دول‍ت‌آب‍ادی»
 • «ب‍ر ق‍ای‍ق‌ اب‍ره‍ا‌» 
 • «ه‍لال‌ ن‍ق‍ره‌ای»

کتاب «شعر گل بادام» او جایزه ی شعر برتر شورای کتاب کودک (۱۳۶۶) را از آن خود کرد.‌

از آثار دولت‌آبادی برای بزرگسالان می‌توان «ش‍ه‍ر س‍ن‍گ‍ی»، «ش‍ع‍ر ن‍و» و«آت‍ش‌ و آب» را نام برد.

پروین دولت‌آبادی ۲۷ فروردین سال ۱۳۸۷در سن ۸۴ سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. 
در موزه کودکی ایرانک، بخشی به قصه‌ی «مرغ سرخ پاکوتاه» تعلق دارد. در این بخش قصه‌گویی تعاملی اجرا می‌شود و کودکان نیز نقش یکی از شخصیت‌های کتاب را برعهده می‌گیرند.

اتاق نمایش در موزه کودکی ایرانک

اتاق نمایش در موزه کودکی ایرانک و بخش مرغ سرخ پاکوتاه

در سایت کتابک بخوانید: موزه کودکی ایرانک، نمایشی از گستردگی و ژرفای فرهنگ ایران

کودکان درحال اجرای نمایش
کودکان، پس از اجرای نمایش مرغ سرخ پاکوتاه

کودکان درحال تماشای نمایش

کودکان درحال تماشا و شنیدن شعر مرغ سرخ پاکوتاه

شعرهایی از پروین دولت‌آبادی

کلیدواژه
لینک کوتاه

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.