۱۰۰ دانشمند ایران و اسلام

۱۰۰ دانشمند ایران و اسلام
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
حسن سالاری
ویراستار: 
یونس کرمتی
پدیدآورندگان: 
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۹۰
نگارنده: 
فاطمه مرتضایی فرد

با توسعه شهرنشینی و فراهم شدن زمینه برای انجام کارها به صورت تخصصی بر پیشرفت علم هم افزوده شد. به این ترتیب نیاز به افرادی پیدا شد که نقش مشاوران فرمانرواها را داشتند و درآمدها و هزینه های شهر را ثبت می کردند، زمان مناسب برای کاشت را تعیین می کردند و برای تندرستی مردم چاره می اندیشیدند.

این گونه بود که نخستین دانشمندان توانستند بنیان ریاضیات، اخترشناسی و پزشکی را پی ریزی کنند. علاوه بر دانشمندان علوم کاربردی نخستین نظریه پردازان نیز عقاید خود را درباره چیستی، چگونگی و چرایی پدیده های طبیعی بیان کردند. اما سهم ایرانیان و مسلمانان در این عرصه چه بود؟

در کتاب ١٠٠" دانشمند ایران و اسلام" که یک مرجع زندگینامه به شمار می آید، به معرفی دستاوردهای علمی ١٠٠ نفر از بزرگترین دانشمندان دوره ی اسلامی می پردازد که ایرانی بوده یا پرورش یافته در فرهنگ ایرانی هستند. در این کتاب دانشمندان براساس تاریخ زندگی شان از سال ٨٠ قمری تا ١٠۴٨ یعنی نزدیک به ١٠٠٠ سال تنظیم شده اند و اطلاعات داده شده بیشتر به دستاوردهای علمی آنان مربوط می شود. در پایان هم برای استفاده هر چه بهتر و بیشتر کتاب گاه شمار پیشینیان، واژه نامه، پایگاه های اینترنتی مناسب و نمایه ارائه شده است.  
 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام