فهرست کتابک به مناسبت روز ملی کتاب و کتاب‌خوانی، 24 آبان

در سال 1372 خورشیدی 24  آبان به عنوان روز «کتاب و کتاب‌خوانی» تعیین شد. بی‌گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش‌تر از کتاب نیست؛ چرا که کتاب، مایه آرامش روحی انسان است. کتاب همدمی است که اندوه را می‌زداید و مطالعه کننده را از تنهایی در می‌آورد و به او حکمت‌های جان پرور می‌آموزد.
به این بهانه روز، کتابک ۱۰ رهنمود درباره خواندن با کودکان به پدر و مادرها ارائه می‌کند. این رهنمودها را در این هفته با کودک‌تان به کار بندید تا هفته کتاب و کتابخوانی آغازی شود برای شما و کودک‌تان تا خواندن به عادتی دلپذیر در زندگی‌تان تبدیل شود. وارد این لینک شوید .

کتابک برای روز ملی کتاب و کتاب‌خوانی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:
لطفا این کتاب را باز کن!
/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب لطفا این کتاب را باز کن!/ خرید کتاب لطفا این کتاب را باز کن!)
جان من این کتاب را باز نکن!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب جان من این کتاب را باز نکن!/ خرید کتاب جان من این کتاب را باز نکن!
توی این کتاب چه خبر است؟/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب توی این کتاب چه خبر است؟/ خرید کتاب توی این کتاب چه خبر است؟
ما توی کتابیم! (داستان‌های فیلی و فیگی)/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب ما توی کتابیم!/ خرید کتاب ما توی کتابیم!

دوباره!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب دوباره!/ خرید کتاب دوباره!)
من کتاب نمی‌خوانم/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب من کتاب نمی‌خوانم/ خرید کتاب من کتاب نمی‌خوانم
خرس کتاب/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب خرس کتاب/ خرید کتاب خرس کتاب) 
اژدهای کتاب‌خوان/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب اژدهای کتاب‌خوان/ خرید کتاب اژدهای کتاب‌خوان
این یک کتاب است/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب این یک کتاب است/ خرید کتاب این یک کتاب است
سار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند (داستان پرنده‌ی کتابخوان)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند/ خرید کتاب سار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند
کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد/ خرید کتاب کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد
باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه/ خرید کتاب باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه
ببخشید! این کتاب من است/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ببخشید! این کتاب من است/ خرید کتاب ببخشید! این کتاب من است
باشگاه کتاب‌خوانی بانی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب باشگاه کتاب‌خوانی بانی/ خرید کتاب باشگاه کتاب‌خوانی بانی
هیس! یک کتاب هم مال تو!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب هیس! یک کتاب هم مال تو!/ خرید کتاب هیس! یک کتاب هم مال تو!
گرگ‌ها – قصه‌های روزی روزگاری گرگی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گرگ‌ها – قصه‌های روزی روزگاری گرگی/ خرید کتاب گرگ‌ها – قصه‌های روزی روزگاری گرگی
کلاس قصه‌خوانی خانم بروکس (من اصلا کتاب دوست ندارم!)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کلاس قصه‌خوانی خانم بروکس/ خرید کتاب کلاس قصه‌خوانی خانم بروکس
کلاس قصه‌خوانی خانم بروکس – ورود غول‌ها آزاد!‌‌/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کلاس قصه‌خوانی خانم بروکس – ورود غول‌ها آزاد!/ خرید کتاب کلاس قصه‌خوانی خانم بروکس – ورود غول‌ها آزاد!)
الفی و شکار اژدها – مجموعه الفی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب الفی و شکار اژدها/ خرید کتاب الفی و شکار اژدها
ای هم‌زبان خاموش/ برای 3 تا 12 سال/ (معرفی کتاب ای هم‌زبان خاموش/ خرید کتاب ای هم‌زبان خاموش)
جعبه‌ی کتاب‌های به درد نخور/ برای 5 تا 7 سال/ (معرفی کتاب جعبه‌ی کتاب‌های به درد نخور/ خرید کتاب جعبه‌ی کتاب‌های به درد نخور
خانه‌ای در شب/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خانه‌ای در شب/ خرید کتاب خانه‌ای در شب
کی از کتاب بد گنده می‌ترسد؟/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کی از کتاب بد گنده می‌ترسد؟/ خرید کتاب کی از کتاب بد گنده می‌ترسد؟
شیر کتابخانه/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب شیر کتابخانه/ خرید کتاب شیر کتابخانه
سار کوچولو مواظب باش/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سار کوچولو مواظب باش/ خرید کتاب سار کوچولو مواظب باش
مواظب گرگ‌های توی کتاب قصه باشید/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مواظب گرگ‌های توی کتاب قصه باشید/ خرید کتاب مواظب گرگ‌های توی کتاب قصه باشید
گرگی که از کتاب بیرون افتاد/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گرگی که از کتاب بیرون افتاد/ خرید کتاب گرگی که از کتاب بیرون افتاد
موش کتابخانه (مجموعه موش کتابخانه)/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب موش کتابخانه/ خرید کتاب موش کتابخانه
جانمی جان! یک جای باحال – مجموعه آملیا بدلیا/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب جانمی جان! یک جای باحال/ خرید کتاب جانمی جان! یک جای باحال
چطور داستان بخوانیم؟/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چطور داستان بخوانیم؟/ خرید کتاب چطور داستان بخوانیم؟
روباه به کتابخانه می‌رود/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب روباه به کتابخانه می‌رود/ خرید کتاب روباه به کتابخانه می‌رود
موریس و کتاب‌های پرنده/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب موریس و کتاب‌های پرنده/ خرید کتاب موریس و کتاب‌های پرنده
پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم/ خرید کتاب پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم
اگر کتاب بودم/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب اگر کتاب بودم/ خرید کتاب اگر کتاب بودم
این پسر چه قدر کتاب می‌خورد!/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب این پسر چه قدر کتاب می‌خورد!/ خرید کتاب این پسر چه قدر کتاب می‌خورد!
موش باهوشه به کتاب‌خانه می‌رود – ماجراهای موش باهوشه/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب موش باهوشه به کتاب‌خانه می‌رود/ خرید کتاب موش باهوشه به کتاب‌خانه می‌رود
مامان، بابا، کتاب‌هایمان و من/ 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب مامان، بابا، کتاب‌هایمان و من/ خرید کتاب مامان، بابا، کتاب‌هایمان و من) 

اژدهای خانم کتابدار/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب اژدهای خانم کتابدار/ خرید کتاب اژدهای خانم کتابدار)
بهترین فکر دنیا/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بهترین فکر دنیا/ خرید کتاب بهترین فکر دنیا
کتاب‌دار عجیب و غریب – ماجرای خانم شارلوت/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب کتاب‌دار عجیب و غریب/ خرید کتاب کتاب‌دار عجیب و غریب) 
آقای ماجیکا و هفته‌ی کتاب/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آقای ماجیکا و هفته‌ی کتاب/ خرید کتاب آقای ماجیکا و هفته‌ی کتاب
اسپاد مورفی و تفنگی با فشنگ سیب زمینی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب اسپاد مورفی و تفنگی با فشنگ سیب زمینی/ خرید کتاب اسپاد مورفی و تفنگی با فشنگ سیب زمینی) 
جست‌وجوی یکهویی به روش دیویی – مجموعه‌ی کتابدار دوست‌داشتنی ما/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب جست‌وجوی یکهویی به روش دیویی/ خرید کتاب جست‌وجوی یکهویی به روش دیویی
دختری که می‌خواست کتاب‌ها را نجات دهد/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب دختری که می‌خواست کتاب‌ها را نجات دهد/ خرید کتاب دختری که می‌خواست کتاب‌ها را نجات دهد
کتاب‌بازها/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب کتاب‌بازها/ خرید کتاب کتاب‌بازها
به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود! – با فعالیت‌های پیشنهادی برای نوزادان تا کودکان شش ساله/ برای بزرگسالان/ (معرفی کتاب به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود!/ خرید کتاب به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود!)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on