فعالیت پیشنهادی برای کتاب ما توی کتابیم!

«ما توی کتابیم!» از مجموعه داستان‌های فیلی و فیگی است که این بار خواننده را با یک موقعیت بسیار شگرف و هیجان‌انگیز روبه‌رو می‌کند. فیلی و فیگی متوجه می‌شوند در یک کتاب هستند و خواننده‌ای آن‌ها را می‌خواند. آن‌ها از کشف‌شان ذوق‌زده می‌شوند و تلاش می‌کنند با خواننده ارتباط بگیرند.

1- گفت‌وگو کنید:

بعد از خواندن کتاب می‌توانید از سوالات زیر به عنوان نمونه برای آغاز گفت‌وگو استفاده کنید:

  • به نظرتان چرا فیلی و فیگی از اینکه فهمیدند توی کتاب‌اند، خوش‌حال شدند؟
  • اگر می‌توانستی یکی از شخصیت‌های کتاب فیلی و فیگی باشی کدام را انتخاب می‌کردی؟ چرا؟
  • به نظرتان شخصیت فیلی در کتاب‌ چه ویژگی‌هایی دارد؟
  • به نظرتان شخصیت فیگی در کتاب چه ویژگی‌هایی دارد؟
  • اگر شخصیتی داخل یک کتاب بودی دوست داشتی بیشتر چه کسانی آن کتاب را بخوانند؟ چرا؟
  • اگر شخصیتی داخل یک کتاب بودی چه طور می‌توانستید خواننده را خوش‌حال کنی؟
  •  اگر نویسنده یک کتاب بودی برای کامل کردن داستان‌تان بیشتر از کلمه‌ها و جمله‌ها‌ استفاده می‌کردی یا نقاشی و تصویرسازی؟ چرا؟

2- تمرین تشخیص احساسات

بعد از خوانش اولیه کتاب، یک دور از ابتدا آن را ورق بزنید. و از کودکان بخواهید، برای هر صفحه از کتاب داوطلب شوند تا از روی حالت چهره و بدن فیلی و فیگی بگویند به نظرشان هر کدام از آن‌ها چه احساسی دارند؟

می‌توانید روی تابلو 2 ستون بکشید یکی برای فیلی و یکی برای فیگی و بعد نام احساس آن‌ها را در هر صفحه از کسانی که تمایل به پاسخ‌گویی دارند، پرسیده و در جدول بنویسید. می‌توانید درباره نام‌گذاری این احساسات موافقت و مخالفت بقیه گروه را هم بگیرید. هم‌چنین به شدت احساسات هم توجه کنید، می‌توانید برای شدت احساسات کد عددی بگذارید و شدت هر احساس را هم کنار آن با عدد مشخص کنید.

(این تمرین کمک می‌کند، دایره لغات کودکان برای شناسایی و نام‌گذاری احساسات و هم‌چنین توجه به احساسات مختلف در خودشان و دیگران بیش‌تر شود)

3- خواننده یک چیزی بگو!

به صورت دایره‌ای بایستید و کتاب را در گروه دست به دست کنید. هر نفر که کتاب را گرفت، قبل از باز کردن کتاب نام یک شخصیت (فیلی یا فیگی) را به دلخواه اعلام کند، سپس کتاب را به طور شانسی باز کند. و از صفحه‌های که برایش باز شده است، یک کلمه را انتخاب کند و آن را با لحن و احساسی که حدس می‌زند شخصیتی که انتخاب کرده است، در آن صفحه دارد، با صدای بلند بگوید. بقیه گروه باید به حالت و لحن او توجه کنند. و بعد از او همگی همان کلمه را با همان لحن تکرار کنند. فردی که نوبت‌اش تمام شده، قبل از اینکه کتاب را به نفر بعدی بدهد، شماره صفحه‌ای را که کلمه را از آن انتخاب کرده است اعلام کند. (اگر کودکان گروه هنوز توانایی خواندن ندارند می‌توانید یک کلمه را از ابتدا برای این فعالیت انتخاب کنید مثلا آناناس و بعد هر نفر فقط به تصویر مربوط به شخصیتی که انتخاب کرده در صفحه‌اش توجه کند و حالت مشابهی را برای گفتن کلمه به خودش بگیرد)

4- داخل کتاب بروید!

از کودکان بخواهید به این موضوع فکر کنند که اگر می‌فهمیدند شخصیتی در  یک کتاب هستند، خودشان را چه‌طور به خواننده معرفی می‌کردند. بعد به هر کودک 2 کاغذ دهید و از آن‌ها بخواهید روی کاغذ اول جمله‌‌هایی را که دوست دارد برای معرفی خودش به خواننده کتاب بنویسد و در صفحه‌ بعدی کلمه یا جمله‌‌ای را بنویسد که از خواننده می‌خواهد آن را با صدای بلند بخواند! هر کدام از اعضای گروه می‌توانند عکسی از خودشان بیاورند تا در صفحه معرفی‌شان بچسبانید. پس از این مرحله صفحه‌های آماده شده را به هم منگنه کنید (می‌توانید برای تعیین ترتیب شماره صفحات از قرعه‌کشی کمک بگیرید). برای طرح روی جلد کتاب خوب است از یک عکس دسته‌جمعی و عبارت «ما توی کتابیم!» استفاده کنید. به این ترتیب کتاب پرسر و صدای شما آماده خواندن است.  

( مربی یا والد می‌تواند کودکانی را که هنوز توانایی مهارت نوشتن مستقل را کسب نکرده‌اند، در مرحله نوشتن هم‌راهی کند)

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on