فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی خفاش، 28 فروردین

17 آوریل، 28 فروردین «روز جهانی خفاش‌ها» است. ماه آوریل بهترین زمان برای مشاهده زندگی خفاش‌هاست زیرا آغاز بیدارشدن زمین و حیوانات از خواب زمستانی است و بهترین موقع برای دیدن رفتارهای اجتماعی خفاش‌ها است.


کتابک برای روز جهانی خفاش کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

خفاش وارونه (نشر امیرکبیر)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خفاش وارونه/ خرید کتاب خفاش وارونه)
خفاش وارونه (نشر علمی و فرهنگی)/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خفاش وارونه/ خرید کتاب خفاش وارونه)
خفاش دیوانه/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خفاش دیوانه/ خرید کتاب خفاش دیوانه)
خفاش نازنازی‌ام گم شده – دفترچه خاطرات جغد ۶/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خفاش نازنازی‌ام گم شده/ خرید کتاب خفاش نازنازی‌ام گم شده)
گربه کوچولوی سفید و خفاش/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گربه کوچولوی سفید و خفاش/ خرید کتاب گربه کوچولوی سفید و خفاش)
خفاش – مجموعه موجودات حال به‌ هم زن (جلد ۱۰)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خفاش – مجموعه موجودات حال به‌ هم زن (جلد ۱۰)/ خرید کتاب خفاش – مجموعه موجودات حال به‌ هم زن (جلد ۱۰))
خفاش کوچولو/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خفاش کوچولو/ خرید کتاب خفاش کوچولو)
خفاش کوچولوی وفادار – ماجراهای خفاش کوچولو ۱/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خفاش کوچولوی وفادار/ خرید کتاب خفاش کوچولوی وفادار)
دلتنگی‌های خفاش کوچولو – ماجراهای خفاش کوچولو ۲/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دلتنگی‌های خفاش کوچولو/ خرید کتاب دلتنگی‌های خفاش کوچولو)
خفاش کوچولو در سرزمین دراکولا – ماجراهای خفاش کوچولو ۳/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خفاش کوچولو در سرزمین دراکولا/ خرید کتاب خفاش کوچولو در سرزمین دراکولا)
بدون خفاش کوچولو هرگز – ماجراهای خفاش کوچولو ۴/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بدون خفاش کوچولو هرگز/ خرید کتاب بدون خفاش کوچولو هرگز)
خفاش کوچولو (بال نقره‌ای، بال آفتابی و بال آتشین)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خفاش کوچولو (بال نقره‌ای، بال آفتابی و بال آتشین)/ خرید کتاب خفاش کوچولو (بال نقره‌ای، بال آفتابی و بال آتشین))

 

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on