فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی خفاش، 28 فروردین

فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی خفاش، ۲۸ فروردین

۱۷ آوریل، ۲۸ فروردین «روز جهانی خفاش‌ها» است. ماه آوریل بهترین زمان برای مشاهده زندگی خفاش‌هاست زیرا آغاز بیدارشدن زمین و حیوانات از خواب زمستانی است و بهترین موقع برای دیدن رفتارهای اجتماعی خفاش‌ها است.

 

 

 

 

کتابک برای روز جهانی خفاش کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

خفاش وارونه (نشر امیرکبیر)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خفاش وارونه/ خرید کتاب خفاش وارونه)
خفاش وارونه (نشر علمی و فرهنگی)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خفاش وارونه/ خرید کتاب خفاش وارونه)
خفاش دیوانه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خفاش دیوانه/ خرید کتاب خفاش دیوانه)
خفاش نازنازی‌ام گم شده – دفترچه خاطرات جغد ۶/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خفاش نازنازی‌ام گم شده/ خرید کتاب خفاش نازنازی‌ام گم شده)
گربه کوچولوی سفید و خفاش/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گربه کوچولوی سفید و خفاش/ خرید کتاب گربه کوچولوی سفید و خفاش)
خفاش کوچولو/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خفاش کوچولو/ خرید کتاب خفاش کوچولو)
خفاش کوچولوی وفادار – ماجراهای خفاش کوچولو ۱/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خفاش کوچولوی وفادار/ خرید کتاب خفاش کوچولوی وفادار)
دلتنگی‌های خفاش کوچولو – ماجراهای خفاش کوچولو ۲/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دلتنگی‌های خفاش کوچولو/ خرید کتاب دلتنگی‌های خفاش کوچولو)
خفاش کوچولو در سرزمین دراکولا – ماجراهای خفاش کوچولو ۳/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خفاش کوچولو در سرزمین دراکولا/ خرید کتاب خفاش کوچولو در سرزمین دراکولا)
بدون خفاش کوچولو هرگز – ماجراهای خفاش کوچولو ۴/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بدون خفاش کوچولو هرگز/ خرید کتاب بدون خفاش کوچولو هرگز)
خفاش کوچولو (بال نقره‌ای، بال آفتابی و بال آتشین)/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب خفاش کوچولو (بال نقره‌ای، بال آفتابی و بال آتشین)/ خرید کتاب خفاش کوچولو (بال نقره‌ای، بال آفتابی و بال آتشین))

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱-۰۱-۲۸ ۱۱:۵۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما