فراخوان کتابک به مناسبت هفته جهانی کتاب کودک

فراخوان کتابک به مناسبت هفته جهانی کتاب کودک

هفته جهانی کتاب کودک نزدیک است. آموزگاران و پدر و مادران در تعطیلات نوروز و هفته کتاب کودک که از ۱۴ فروردین آغاز می شود، می توانند با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند و با به کار گیری خلاقیت خود و رهنمودهای کارشناسان، با اجرای برنامه های خواندن، تعطیلات و هفته ای به یاد ماندنی از تجربه لذت خواندن برای کودکان و دانش آموزان ترتیب دهند.
کتابک، به پدر و مادران و آموزگاران برای به اشتراک گذاشتن تجربه های خود از فعالیت های ترویجی با کودکان به مناسبت هفته کتاب کودک در سایت کتابک فراخوان می دهد. تجربه های خود را همراه با عکس برای کتابک بفرستید تا با نام شما به عنوان یک تجربه موفق ترویجی با کودکان منتشر شود.

ديدگاه شما