تجربه های خود از کتاب خوانی با کودکان را برای کتابک بفرستید

تجربه های خود از کتاب خوانی با کودکان را برای کتابک بفرستید

از همه کاربران کتابک، خانواده ها، آموزگاران و کتابداران دعوت می شود، تجربه های خود در زمینه ی کتاب خوانی با کودکان را به همراه عکس برای کتابک بفرسند.

 بسیاری از خانواده ها، آموزگاران و کتابداران به اهمیت خواندن کتاب با کودکان پی برده اند و در برنامه های روزانه یا هفتگی خود زمانی را به این امر مهم اختصاص داده اند. هر یک از این گروه ها برای جلب مخاطبان خود به ادبیات راهکارها و شیوه های متفاوتی را بر می گزینند؛ که گاه موفق و گاهی ناموفق است.

کتابک همواره در بخش رویداد های ترویجی و کارگاه ها تلاش می کند که با بازتاب دادن تجربه های موفق ترویج کتاب خوانی در ایران و جهان، علاقمندان را به این امر مهم تشویق کند.

یکی از وظایف کتابک پیوند دادن افرادی است که در زمینه ترویج کتاب خوانی با کودکان فعالیت می کنند، اکنون با باز گشایی مدرسه ها از همه کاربران خود، خانواده ها، آموزگاران و کتابداران دعوت می کند تا تجربه های خود در زمینه ی کتاب خوانی با کودکان را بنویسند و همراه با عکس برای کتابک بفرستند.

  • تجربه ها در کتابک با نام نویسنده انتشار می یابد.
  • اگر تجربه های شما زیاد باشند، کتابک این تجربه ها را به صورت کتاب الکترونیکی در اینترنت انتشار می دهد.
  • با این کار افراد دیگر نیز می توانند از تجربه های شما بهره مند شوند.

نمونه تجربه های کتاب خوانی که اعضا برای کتابک فرستادند در زیر آورده شده است.

فرم نوشتن تجربه و مشخصات را از بخش پیوست دریافت نمایید.

تجربه های خود از کتاب خوانی با کودکان را برای کتابک بفرستید

پس از نوشتن تجربه و کامل کردن فرم، آن را به نشانی ketabakinfo@gmail.com ارسال نمایید.

تا ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ زمان دارید تجربه های خود را به کتابک بفرستید.

دیدگاه ها


ديدگاه شما