انجمن ادبیات کودکان

Children's Literature Association
انجمن ادبیات کودکان

انجمن بین المللی ادبیات کودکان، سازمانی نا سود بر و تخصصی  است که برای ارتقا و ترویج پژوهش و نقدهای اصولی در زمینه ی ادبیات کودکان بنیاد گذاشته شده است. مخاطبان این انجمن، استادان، آموزگاران، کتابداران، دانشجویان و نهادهایی هستند که در زمینه ی ادبیات کودکان فعالیت می کنند.

هدف های انجمن:

- تشویق وترغیب کارشناسان برای پژوهش های جدی در ادبیات کودکان

- ارتقای سطح حرفه ای آموزش ادبیات کودکان در مقاطع مختلف دانشگاهی

- تشویق نقدهایی که از نظر کیفی دارای استانداردهای بالایی هستند با اهدای جوایز:

جایزه ی  " ان دورو جردن " Anne Devereaux Jordan  به کارشناسی تعلق می گیرد که پژوهش وخدماتش تأثیری ویژه در زمینه ی پژوهش در ادبیات کودکان داشته باشد

جایزه ی مقاله ی انجمن ادبیات کودکان که سالیانه به مهمترین مقاله ی انتقادی در حوزه ی ادبیات کودکان داده می شود

جایزه ی سالیانه ی کتاب انجمن ادبیات کودکان  که به مهمترین کتاب در حوزه ی نقد، تاریخ، یا پژوهش در ادبیات کودکان اهدا می شود

جایزه ی کرول گی Carol Gay ویژه دانشجویی که بهترین مقاله در زمینه ی ادبیات کودکان را ارائه کرده است

جایزه ی مقاله برای دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد و دکترا برای بهترین مقاله ی کلاسی نوشته شده در حوزه ی ادبیات کودکان در نظر گرفته شده است

پرداخت کمک هزینه ی پژوهشی برای هیئت علمی و دانش آموختگانی که در زمینه ی ادبیات کودکان کار می کنند

پرداخت کمک هزینه ی بین المللی هر ساله به یک پژوهشگر خارجی برای شرکت درکنفرانس

جایزه ی فینیکس Phoenix برای بهترین کتاب کودک منتشر شده در ۲۰ سال گذشته که جایزه ی مهمی در زمان انتشار دریافت نکرده است

این انجمن هر سال کنفرانسی در زمینه ی ادبیات کودکان نیز برگزار می کند.

فصلنامه ی انجمن ادبیات کودکان نشریه ی تخصصی است که در زمینه ی ادبیات کودک منتشر می شود و درپایان هر سال، دانشگاه جان هاپکینز ۴ شماره ی آن را دریک جلد منتشر می کند. این فصلنامه، شامل پژوهش ها و موضوعات ویژه درباره ی اهمیت ادبیات کودکان است. نشریه ی ادبیات کودکان، نشریه ی دیگر این انجمن است که سالانه منتشر می شود و به مقاله هایی که به بحث های تئوریک و مسائل بنیادین در این حوزه و آشنایی با بحث های کلیدی و نقد در ادبیات کودکان می پردازد، اختصاص دارد. این انجمن هر شش ماه یکبارخبرنامه ای نیز منتشر می کند.

موسسه ها و همچنین افراد به صورت انفرادی می توانند به عضویت این انجمن در آیند.

                                                                 

 

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.