غول و دوچرخه

غول و دوچرخه

مهمترین ویژگی کتاب «غول و دوچرخه» از منظر من کودکی ِنویسنده کتاب با دخترش «درسا» در ساحت ادبیات است.

حرکت در سرزمین خیال‌ورزی و گاه گاه سرک کشیدن به دنیای واقع برای صدا کردن مخاطب به منظور همراهی با نویسنده و درسا و غول بچه قصه.

ماجرا از دزدیده شدن دوچرخه و تماس با پلیس و راه افتادن درسا دختر نویسنده وسط داستان آغاز می‌شود. پدر و دختر در تعقیب و گریزهای دزد سر از خانه غولبچه‌ای که مثل آدمیزادها لباس می‌پوشید اما شاخ‌هایش از زیر کلاه پیدا است در می‌آورند غولبچه که گرسنه است و هیزم‌ها را آتش کرده برای پختن غذای آدمیزادی اما با زغال‌ها روی دیوار اسم بهترین دوستش را می‌نویسد و …

مفاهیم اصلی کتاب «غول و دوچرخه»

 • مالکیت
 • دزد / پلیس
 • گم شدن/ پیدا شدن
 • فرار
 • زندان
 • ترس
 • اعتماد /انتظار
 • دوستی
 • لذت
 • تنهایی/همراهی
 • عجیب و غریب
 • جبر/اختیار

تکنیک‌های کاربردی در کتاب «غول و دوچرخه»

 • خیال‌ورزی
 • شناخت و بروز احساسات
 • طنز ابزار معنازدایی از مفاهیم سلبی
 • غافلگیری و تعلیق
 • معناسازی
 • خلاقیت و انتخابگری
 • حل مساله مشارکتی
 • امنیت‌جویی در خانواده
 • ریسک و کشف ناشناخته‌ ها

در نگاه نخستین با ماجرایی همراه می‌شویم که مرزهای خیال و واقعیت در هم تنیده دارد. رفت و برگشت درسا از عالم واقع به عالم خیال و ایجاد تعلیق‌های مداوم برای طرح مفاهیم سلبی مانند دزدی، ترس و غافلگیری در خانه مخوف غول است. نویسنده با همراهی دخترش درسا  داستانی هیجان‌انگیز که پایانی از پیش‌تعیین‌شده در ذهنش ندارد را آغاز می‌کند. در هم تنیدگی خیال و واقعیت مهمترین ابزار او برای معنازدایی از ترس یا دزدی و معناسازی برای ترس و دزدی است.

نگاهی نو و کودکانه به مفاهیمی که بار ارزشی در دایره فضایل/رذایل اخلاقی دارند. عاقبتی مانند زندان برای دزدی و فرار از چنگ عدالت و افتادن به چاله بدتر یک غولبچه رشته ماجراهایی است که کودک با کُشتی ذهنی خود را جای قهرمان می‌گذارد و باید تصمیمش را بگیرد، بهترین پایان را انتخاب کند و مخاطب قصه هم در این ارزیابی همراه اوست.

مهمترین وجه این قصه خیال‌پردازی منقطع و جانانه‌اش است. به شکلی که نیاز به تصویرگری با جزییات ندارد و همراه با کلمات تصاویرو هیجانات پشت چشم‌های مخاطب به صف می‌شوند و پر کردن جاهای خالی بر عهده مخاطب گذارده می‌شود به همین دلیل تصویرگری کتاب کاملا به جا و همراه با قصه است.

کتاب «غول و دوچرخه» مناسب برای بلندخوانی است و به دلیل گستره مفاهیم سلبی و ارزش‌مدار بهتر است در دسترس کودکان طیف باسواد هشت سال به بالا که زندگی اجتماعی را آغاز کرده‌اند و قوانین و فلسفه باید و نبایدها را درک و مرز خیال و واقع را می‌شناسند باشد.

شناسنامه کتاب:
ناشر
نویسنده
احمد اکبرپور
تصویرگر
 • راشین خیریه
نگارنده معرفی کتاب:
سال نشر
چاپ دوم, ۱۳۹۵

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ