غول و دوچرخه

مهمترین ویژگی کتاب «غول و دوچرخه» از منظر من کودکی ِنویسنده کتاب با دخترش «درسا» در ساحت ادبیات است.

حرکت در سرزمین خیال‌ورزی و گاه گاه سرک کشیدن به دنیای واقع برای صدا کردن مخاطب به منظور همراهی با نویسنده و درسا و غول بچه قصه.

ماجرا از دزدیده شدن دوچرخه و تماس با پلیس و راه افتادن درسا دختر نویسنده وسط داستان آغاز می‌شود. پدر و دختر در تعقیب و گریزهای دزد سر از خانه غولبچه‌ای که مثل آدمیزادها لباس می‌پوشید اما شاخ‌هایش از زیر کلاه پیدا است در می‌آورند غولبچه که گرسنه است و هیزم‌ها را آتش کرده برای پختن غذای آدمیزادی اما با زغال‌ها روی دیوار اسم بهترین دوستش را می‌نویسد و …

مفاهیم اصلی کتاب «غول و دوچرخه»

 • مالکیت
 • دزد / پلیس
 • گم شدن/ پیدا شدن
 • فرار
 • زندان
 • ترس
 • اعتماد /انتظار
 • دوستی
 • لذت
 • تنهایی/همراهی
 • عجیب و غریب
 • جبر/اختیار

تکنیک‌های کاربردی در کتاب «غول و دوچرخه»

 • خیال‌ورزی
 • شناخت و بروز احساسات
 • طنز ابزار معنازدایی از مفاهیم سلبی
 • غافلگیری و تعلیق
 • معناسازی
 • خلاقیت و انتخابگری
 • حل مساله مشارکتی
 • امنیت‌جویی در خانواده
 • ریسک و کشف ناشناخته‌ ها

در نگاه نخستین با ماجرایی همراه می‌شویم که مرزهای خیال و واقعیت در هم تنیده دارد. رفت و برگشت درسا از عالم واقع به عالم خیال و ایجاد تعلیق‌های مداوم برای طرح مفاهیم سلبی مانند دزدی، ترس و غافلگیری در خانه مخوف غول است. نویسنده با همراهی دخترش درسا  داستانی هیجان‌انگیز که پایانی از پیش‌تعیین‌شده در ذهنش ندارد را آغاز می‌کند. در هم تنیدگی خیال و واقعیت مهمترین ابزار او برای معنازدایی از ترس یا دزدی و معناسازی برای ترس و دزدی است.

نگاهی نو و کودکانه به مفاهیمی که بار ارزشی در دایره فضایل/رذایل اخلاقی دارند. عاقبتی مانند زندان برای دزدی و فرار از چنگ عدالت و افتادن به چاله بدتر یک غولبچه رشته ماجراهایی است که کودک با کُشتی ذهنی خود را جای قهرمان می‌گذارد و باید تصمیمش را بگیرد، بهترین پایان را انتخاب کند و مخاطب قصه هم در این ارزیابی همراه اوست.

مهمترین وجه این قصه خیال‌پردازی منقطع و جانانه‌اش است. به شکلی که نیاز به تصویرگری با جزییات ندارد و همراه با کلمات تصاویرو هیجانات پشت چشم‌های مخاطب به صف می‌شوند و پر کردن جاهای خالی بر عهده مخاطب گذارده می‌شود به همین دلیل تصویرگری کتاب کاملا به جا و همراه با قصه است.

کتاب «غول و دوچرخه» مناسب برای بلندخوانی است و به دلیل گستره مفاهیم سلبی و ارزش‌مدار بهتر است در دسترس کودکان طیف باسواد هشت سال به بالا که زندگی اجتماعی را آغاز کرده‌اند و قوانین و فلسفه باید و نبایدها را درک و مرز خیال و واقع را می‌شناسند باشد.

تصویرگر
راشین خیریه
تهیه کننده
برگرفته از سایت کتابستان
سال نشر
چاپ دوم, ۱۳۹۵
ناشر
نویسنده
احمد اکبرپور
نگارنده معرفی کتاب
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال
Submitted by editor3 on