احساس‌های من!

احساس‌های من!

شناخت احساس‌ها از مهارت‌های مهمی است که کودک باید از همان نخستین سال‌های زندگی آن را فراگیرد. کودک نیاز دارد هم احساس‌های خود و اطرافیان خود را بشناسد و هم نام آن‌ها را بداند. هنگامی که کودک می‌تواند چهره شاد و اندوهگین، خشمگین یا شگفت زده را را از هم تشخیص دهد بهتر می‌تواند با دیگران ارتباط بر قرار کند و درباره احساس‌های خود و نیازهایش سخن بگوید.

«احساس‌های من!» کتاب تصویری مقوایی است که کودکان را با احساس‌های گوناگون آشنا می‌کند. کودکان از نخستین سال‌های زندگی نیاز دارند تا احساسات خود و دیگران را بشناسند. با سهیم شدن این کتاب کودکان تشویق می‌شوند احساس‌های خود و هر یک از شخصیت‌ها را شناسایی و نام آن‌ها را به درستی بیان کنند. این کتاب که ده احساس متفاوت با چهره‌های گوناگون را می‌شناساند، فرصت مناسبی برای والدین یا مربیان فراهم می‌کند تا با کودکان درباره احساس‌های خودشان و دیگران گفت و گو کنند و با بازی احساس‌های گوناگون را با نمایش بگذارند. به هنگام گفت و گو و نمایش بزرگسال می‌تواند درباره کنترل و راه‌های کنار آمدن با احساس‌ها نیز با کودکان سخن بگوید. شناخت احساس‌ها و گفت و گو درباره آن‌ها مهارت‌های سواد شکوفایی در کودکان را تقویت می‌کند.

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
My Emotions
نویسنده کتاب:
تصویرگر:
نویسنده
زهره قایینی
تصویرگر
  • سلیمه باباخان
سال نشر
۱۴۰۰

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.