کتاب کودک و نوجوان: همه آزاد آفریده شده ایم

همه آزاد آفریده شده ایم

"همه ی ما حق داریم زندگی کنیم و آزاد و سلامت باشیم.
 همه حق دارند که قانون از آن ها حمایت کند.

تفاوت ما هر چه باشد، این حقوق برای همه ی ما یکسان است."

کتاب "همه آزاد آفریده شده ایم" که به مناسبت شصتمین سالگرد امضای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر منتشر شده است، مخاطبان را با هر سی ماده ی این اعلامیه که کم و بیش تمام کشورهای جهان آن را امضا کرده و متعهد به اجرایش هستند، آشنا می کند. این کتاب، دستاورد کار مشترک سی هنرمند نامدار جهان است. هر یک از این سی نفر تصویرگری یکی از سی اصل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را انجام داده اند. کودک مخاطب به یاری این تصویرهای زیبا، می تواند به درک بهتری از مفهوم هر اصل دست یابد.

به گفته ی دیوید تینانت درمقدمه ی کتاب، خواندن متن این کتاب و تماشای تصویرهای آن به ما نشان می دهند که "ما همه یکی و باهم هستیم".


حق چیست؟ حق من، تو، او، ما، شما، آن ها چیست؟ مهم نیست که هستیم، کجا زندگی می کنیم، نژادمان وملیت مان چیست، جنسیت مان چیست، کودک هستیم یا بزرگ سال. مهم این است که با وجود همه ی تفاوت ها، انسانیم و آزاد آفریده شده ایم. مهم این است که ما همه آزاد و برابر آفریده شده ایم و باید با همه ی ما در هر کجای این سیاره ی آبی رنگ، یکسان رفتار شود، مهم این است که ما همه حق داریم در آزادی، برابری و صلح زندگی کنیم.
در این کتاب، سی اصل کنوانسیون جهانی حقوق بشر به تصویر کشیده شده اند تا کودکان و نوجوانان و حتی بزرگ سالان با کمک تصاویر جذاب واقعی و تخیلی با حقوق انسانی خود آشنا شوند، آن را باور کنند، به آن عمل کنند و آن را هرگز نقص نکنند. در سی تصویر هنرمندانه ی کتاب، هیچ انسانی فراموش نشده است. حضور کودکان و حیوانات در بیش تر تصاویر به عنوان شخصیت های اصلی، به کتاب جذابیت و زیبایی ویژه داده است. با این که هر تصویر را یک هنرمند نقاشی کرده است، اما در مجموع تصاویر با یکدیگر و با متن هماهنگ هستند. در متن این کتاب، حق هایی را که به هر انسانی تعلق دارد به زبانی ساده و روشن می خوانیم. در بیش تر تصاویر، دنیایی را می بینیم که ساکنان آن کودکان هستند و سرود زندگی سر می دهند: همه ی ما حق داریم زندگی کنیم.
شاید این کتاب مهم ترین کتابی باشید که شما تاکنون داشته اید!
 

گزیده‌هایی از کتاب

ما همه حق داریم در آرامش،
دوستانمان را ملاقات کنیم وبا آن ها
برای دفاع از حق مان همکاری کنیم.
هیچ کس حق ندارد ما را مجبور کند به
گروهی بپیوندیم که دوست نداریم.

کاربردها و فعالیت ها

فعالیت و کاربرد
نوع فعالیت: گروهی
 شمار مخاطبان: ٢۵-٣٠ نفر
زمان: این فعالیت هارا می توان در دو جلسه هم انجام داد. هر جلسه ۴۵ دقیقه
 آنچه نیاز دارید: کاغذ  آ۴  به تعداد گروه ها، مقوا در رنگ های مختلف به تعداد گروه ها
 ماژیک رنگی، مداد رنگی، مداد شمعی، کاغذ رنگی، ماژیک کلفت سیاه، آبی و قرمز برای نوشتن. قیچی (بهتر است برای کودکان کوچک تر قیچی مناسب سن شان باشد.)
هدف: آشنایی مخاطبان با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، آشنایی با حقوق خود و وظایفی که بنابراین اعلامیه، در برابر همنوعان خود دارند، تقویت روحیه ی مدارا، دیگر دوستی و پرهیز از خشونت، تقویت مهارت تفکر، تقویت خلاقیت در آن ها.
 مراحل فعالیت
مرحله ی اول:
نخست کودکان را گروه بندی کنید. (توجه داشته باشید که در هر گروه شمار اعضا مساوی باشد. اعضای هر گروه را با روش های مختلفی همچون پرتاب کاغذهای رنگی به سوی هر یک از کودکان و قرار دادن کودکانی که کاغذهای همرنگ دارند در یک گروه، انجام دهید تا قابلیت گروه ها به شکل نسبی برابر باشد و کودکان، مشارکت با هم را بدون در نظر داشتن دوستی، سطح درسی و سلیقه ی مشترک، بیاموزند.)
- نخست، مقدمه و متن کتاب را بدون نشان دادن تصویرهای آن، برای کودکان بلند خوانی کنید.از آن ها بخواهید به دقت به شما گوش بدهند.
- سپس مقواهای رنگی، کاغذهای رنگی و نوشت افزار را میان گروه ها تقسیم کنید.
- از  اعضای هر گروه بخواهید پس از مشورت با هم، یکی از مواد اعلامیه را که به نظرشان مهم تر می آید، انتخاب و آن را به شکل پوستر تصویر سازی کنند و متن ماده ای را که بر گزیده اند، در پوستر بنویسند.
- احتمالا شما کودکان را به پنج یا شش گروه تقسیم کرده اید. بنابراین پس از پایان کار، پنج یا شش پوستر خواهید داشت.
- همه ی پوسترها را از گروه ها بگیرید و در کنار هم روی تابلو یا دیوار کلاس بزنید.
- سپس دوباره ماده ای را که هر گروه انتخاب کرده است، بلند بخوانید. حالا تصویر مربوط به آن ماده را در کتاب به همه ی کودکان نشان دهید. ممکن است تصویرهای کودکان شما زیباتر و رساتر از آثار تصویرگران برجسته ی کتاب از کار در بیایند!
  مرحله ی دوم:
 - می توانید کودکان را دوباره با اعضای جدید گروه بندی کنید، یا این مرحله را هم با همان گروه های قبلی انجام دهید.
- کاغذ های آ۴ و ماژیک های رنگی نوشتن را میان گروه ها تقسیم کنید.
- از اعضای هر گروه بخواهید خوب فکر کنند و پس از مشورت با هم، یک ماده که به نظرشان باید به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر افزوده شود، بنویسند و آن را تصویرگری کنند.
-پس از پایان کار، نوشته ها و تصویرهای آن ها را جمع کنید و در کنار پوسترهایی که ساخته اند، بزنید.
 - از نماینده ی هر گروه بخواهید برای اعضای دیگر گروه ها توضیح دهد که چرا گروه او این ماده را برای افزودن به مواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ضروری می داند.
- کارهای تمام گروه ها را برای استفاده ی دیگر دانش آموزان یا اعضای کتابخانه، در مکانی مناسب به نمایش بگذارید.

 

عاطفه سلیانی

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
We are all born free: the Universal Declaration of Human Rights in pictures
ناشران
سال نشر
۱۳۹۰
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
قسمت نخست: عاطفه سلیانی. قسمت دوم: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال چهاردهم شماره ی ۲

دیدگاه ها

بسیار جالب , آموزنده و شیوا بود ... ممنونم!


ديدگاه شما