کتاب کودک و نوجوان: کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می پرد

کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می پرد

کاکل قرمزی، جوجه کوچولو می خواهد بخوابد، از پدرش می خواهد تا برایش قصه بخواند. اما هر بار هنگامی که پدر به بخش هیجان انگیز داستان می رسد کاکل قرمزی وارد داستان می شود و جریان قصه را تغییرمی دهد.

او اجازه نمی دهد تا هنسل و گرتل گرفتار زن جادوگر بدجنس بشوند و شنل قرمزی به گرگ پاسخی نمی دهد و نمی گذارد که جوجه کوچولو بابت یک بلوط سر و صدا راه بیندازد.

سرانجام زمانی که پدر خسته می شود، کاکل قرمزی قصه ی خودش را برای پدر می گوید.

این ماجرایی است که بیشتر والدین آن را تجربه کرده اند. داستان رابطه ی زیبای بین پدر و فرزند و اهمیت قصه گویی را نشان می دهد.


وقت خواب جوجه کوچولوی کاکل قرمزی است. جوجه کوچولو از بابا می خواهد برایش قصه بخواند. بابا به او می گوید به شرطی برایش کتاب می خواند که وسط قصه خواندنش نپرد. جوجه کوچولو قول می دهد جوجه ی خوبی باشد.

اما جوجه کوچولو دست خودش نیست و با هر قصه ای که بابا برایش می خواند هیجان زده می شود و وسط قصه می پرد و خودش را وارد ماجرای آن می کند.

کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می پرد. نوشته ی دیوید ازرا استالین، داستان وطرح ساده ای دارد و هنرمندانه و روان روایت شده است، عادت کاکل قرمزی، عادت خیلی از بچه های اهل قصه است و مشکل پدرش مشکل خیلی از پدر و مادرانی که برای بچه ها قصه می گویند. ترجمه ی خانم نجف خانی هم مثل همیشه روان و خواندنی است. این کتاب برنده ی دیپلم افتخار کالدکات شده است.

کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می پرد را بخوابیم و ببنیم بالاخره کاکل قرمزی خوابش می برد یا نه.

گزیده‌هایی از کتاب

«جوجه جان!»
«بله بابا.»
«باز که وسط قصه پریدی. سعی کن خودت را وارد ماجراهای قصه نکنی.»
«ببخشید بابا، آخر آن پیرزن راستی راستی جادوگر بود.»

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Interrupting chicken
ناشران
نویسنده
David Ezra Stein, دیوید ازرا استاین
برگردان
  • محبوبه نجف‌خانی
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۲

ديدگاه شما