خوان هشتم

شغاد فرزند زال از کنیزکی نوازنده است. با وجود چهره ی بسیار زیبا، طالع بینان او را شوم و نابود کننده آینده خاندان زال می دانند. زال او را به پادشاه کابل می سپارد. شاه کابل او را گرامی می دارد و دخترش را به همسری شغاد در می آورد. به امید اینکه دیگر رستم از کابل مالیات نگیرد. اما ماموران زابلستان طبق معمول هر سال باج می خواهند. شغاد که همیشه خود را از خانواده رانده شده می داند و کینه به دل دارد، با همراهی شاه کابل طی نیرنگی، رستم و زواره برادرش را به کابل می کشاند و می کشد. رستم بر خلاف میل باطنی اش پیش از مرگ، شغاد را در سر چاه با تیری به درخت چنار می دوزد.

خوان هشتم بازنویسی ساده از مرگ رستم به دست شغاد برادر ناتنی اش است. باز نویس این مرحله از زندگی رستم را به خوان هشتم تعبیر می کند و اثری حماسی می آفریند. داستان به شیوه ای خلاقانه روایت می شود و زبان ادبی و عاطفی و تصاویر زیبا و رنگی کتاب مخاطب ۱۲-۱۵ را به خواندن شاهنامه تشویق می کند.

 

تهیه کننده
رفعت نمازی
سال نشر
۱۳۹۲
نویسنده
محمود پور وهاب
ویراستار
شراره وظیفه شناس
Submitted by editor3 on