افسانه درخت خرما و بزی

این کتاب بازآفرینی کهن‌ترین افسانه‌ی منظوم ایرانی «درخت آسوریک» است که پیشینه‌ی آن به ۲۵۰۰ سال می‌رسد. برخی بر‌این باورند که اصل افسانه‌ به زبان پهلوی اشکانی در دوره‌ی اشکانی بر سر زبان‌ها بوده و سپس در دوره‌ی ساسانی به زبان پهلوی ساسانی به نظم درآمده است. کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی» بر پایه‌ی ترجمه‌ی ماهیار نوابی از زبان پهلوی به فارسی از سوی محمدهادی محمدی بازآفریده و به قلم زنده‌یاد علی عامه‌کن تصویرگری شده است.


خرید کتاب افسانه‌ی درخت خرما و بزی – بریل (برای نابینایان)


درونمایه‌ی محوری افسانه‌ی "درخت آسوریک" یا این کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی» بر فخرفروشی درخت خرما (گیاه) و بزی (جانور) استوار است که مناظره‌ می‌کنند و هر یک در نوبت خود، سودمندی‌هایشان را برای انسان برمی‌شمرند. سرانجام بز، درخت خرما را به سبب ایستایی‌اش به سخره می‌گیرد و خود را به سبب حرکت و پویایی برتر از آن می‌داند. در اینجا مناظره به پایان می‌رسد.

بلندخوانی افسانه درخت خرما و بزی در موزه کودکی ایرانک

در پایان کتاب، بخشی از این افسانه به زبان پهلوی آورده شده است.   

درخت خرما

تصویری از صفحات داخلی کتاب افسانه درخت خرما و بزی

گزیده‌هایی از کتاب

دیو در بند!
مثل یک میخ
یا که یک سیخ
چسبیده‌ای بر خاک نرم
در ساحل‌های خیلی گرم
حالا دیدی خرما جان
این بزی هست قهرمان؟

تصویر اضافی
تصویرگر
علی عامه کن
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۹
نویسنده
محمدهادی محمدی
Submitted by admin on