روباه دم‌بریده

پیرزنی در دهکده زندگی می کند. او برای اهالی ده از شیر بزش ماست درست می کند. "روباه دم بریده" داستان روباهی است که هر روز سراغ شیری که پیرزن از بزش دوشیده می رود، آن را می خورد و فرار می کند.

پیرزن از تکرار این اتفاق خسته می شود و در یکی از این روزها با تبر دم روباه را قطع می کند! روباه برای پس گرفتن دمش ماجراهای زیادی را پشت سر می گذارد. او مجبور می شود از درخت، چشمه، سنگ، بچه های ده، اوستای کفاش، مرغ پاکوتاه و بز شاخ طلا کمک بگیرد تا شیرهایی که دزدیده به پیرزن برگرداند و دمش را پس بگیرد.

این کتاب داستانی بازنویسی شده از یک قصه کهن ایرانی به نام "موش دم بریده" است که طرحی زنجیره ای دارد و گفت و گوی میان شخصیت های آن آهنگین و تکراری است. تکرار گفتگوها، پی‌گیری روند داستان را برای کودک جذاب ترمی کند و آهنگی که در زبان روایی داستان وجود دارد کمک می کند که کودک بهتر بتواند داستان را به خاطر بسپارد. مربی، آموزگار، پدر و مادر و یا قصه گو می توانند بعد از اولین گفتگو میان شخصیت ها، بازگویی گفتگوهای بعدی را به کودک واگذارند. این داستان با درونمایه ای آموزشی- اجتماعی و اخلاقی به موضوع کار اشتباه و جبران آن می پردازد. متن داستان و تصاویر در حوزه دانش، درک و تجربه گروه سنی مخاطب است. تصاویر پویا و پرحرکت است و نقاط اوج و فرود داستان و کنش های داستانی در آن به خوبی دیده می شود.

 

تهیه کننده
روشنک بهاریان نیکو
سال نشر
۱۳۸۵
ناشران
نویسنده
جمال الدین اکرمی
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال
Submitted by admin on