افسانه‌هایی از شاهنامه

کتاب مجموعه‌ای است با شش داستان از شاهنامه فردوسی به نام‌های"سیمرغ"، "ضحاک ماردوش"، "رستم و سهراب" "افسانه آب حیات"، "اسفندیار روئین‌تن" و "خون سیاوش".

وجه مشخصه این بازنویسی‌ها تأکید بر جنبه افسانه‌ای و شگفت‌انگیز داستان‌هاست، مثل: "پرورش زال": نوزادی سپیدموی توسط مرغی افسانه‌ای به‌نام سیمرغ تا نوجوانی، روئیدن مار بر شانه‌های ظالم از محل بوسه شیطان به‌نام ضحاک، روئیدن گیاه از خون قهرمانی بی‌گناه به‌نام سیاوش، روئین‌تن شدن پهلوان ایرانی به نام اسفندیار در کودکی، جستجوی آب حیات برای زندگی جاویدان توسط اسکندر در سرزمین تاریکی‌ها، تحقق خواب‌های پیشگویانه وسخنگویی و پیشگویی درختان. همچنین درداستان‌ها بر دوره کودکی قهرمانان تأکید شده است، مثل: دوره کودکی زال پهلوان به عنوان کودک رانده‌ شده. دوره کودکی فریدون‌شاه به عنوان کودکی تحت تعقیب و محکوم به مرگ و دوره کودکی سهراب به عنوان کودکی در جستجوی پدر. در هرحال این‌ دو ویژگی سبب جذب کودکان و نوجوانان به خواندن داستان‌ها می‌شود. داستان‌ها از نظم به نثر بازنویسی شده‌اند. راوی به سبک امروزی داستان‌ها را روایت می‌کند. تصاویر سیاه‌ و‌ سفید داستان را یاری و همراهی می‌کنند.

نکته قابل توجه در این کتاب این است که قبل از هر داستان یک معرفی کوتاه و مکمل نوشته شده‌است، که بخشی از داستان را روایت می‌کند و تأکید دارد بر اینکه این داستان‌ها افسانه‌اند و افسانه‌اند.

تهیه کننده
فروغ جمالی
سال نشر
۱۳۷۰
ناشران
نویسنده
فروزنده خداجو
Submitted by admin on