ماکس: مجموعه چهارجلدی

ماکس: مجموعه چهارجلدی

"توﭛ ماکس"، "ﭘستانک ماکس"، "ماشین ماکس" و "چراغ ماکس" مجموعه چهار کتاب تصویری است. ماکس توﭖ، ﭘستانک و ماشین خود را دوست دارد و دلش نمی‌خواهد به دوستانش قرض بدهد، به همین جهت ماجراها به دعوا و بدخلقی می‌کشد.

اما بالاخره برای این مسائل راه‌حل ﭘیدا می‌شود. در کتاب "چراغ ماکس" او زمین خوردن و درد را تجربه می‌کند. ولی مامان به همدردی با او می‌آید. ماجراهایی که ماکس از سر می‌گذراند، مربوط به دنیای خردسالان است، اما رفتارهای مناسب مادر ماکس برای والدین هم جالب است.

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
باربرو لیندگرن
برگردان
  • فروغ جمالی
سال نشر
۱۳۸۳

ديدگاه شما