کودکانه

زیر دسته بندی ها
آیین باران خواهی - بازی آیینی
چهارشنبه, ۱۳ آذر
برای شروع بازی به دو گروه بازیکن نیاز داریم که با توجه به مهارتشون به فاصله ۱۰ تا ۱۵ متری از هم می‌ایستند. ابتدا هر دو گروه پنج سنگ با فاصله‌های کوتاه در زمین می‌کارند. به اصطلاح نشانه می‌گذارند. پنج بازیکن در هر طرف زمین بازی می‌ایستند. (توجه کنید وقتی نوبت گروه پرتاب کننده می‌رسد، گروه مقابل کنار می‌روند که آسیب نببنند.) از قبل هر دو گروه تعداد زیادی سنگ به اندازهٔ توپ هفت سنگ در کنار خود می‌گذارند. یک نفر از گروهی که شروع کنندهٔ بازی است، سنگی بر می‌دارد و به سوی نشانه‌های گروه مقابل پرتاپ می‌کند. بعد از یک پرتاب نوبت گروه مقابل است.
یکشنبه, ۱۹ آبان
۱ – حرکات عضلانی و اثر گذاری بر روی کاغذ نوزاد از آغاز تولد ، لحظات کوتاهی توجهش به حرکاتی که در میدان دید او انجام می گیرد، جلب می شود و این حرکات را با چشمانش تعقیقب می کند.
شنبه, ۳ مرداد