شعر دوست - جعفر ابراهیمی

شعر دوست - جعفر ابراهیمی
نویسنده: 
جعفر ابراهیمی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

شعر دوست

یه گربه دارم
دمش درازه

خیلی قشنگه
گربه ی نازه !

بازی می کنم
با اون، همیشه

هیچ وقت از بازی
خسته نمی شه

من براش می شم
یه موش کوچک

بهش نگفتم
که هست عروسک!

شعر دوست از جعفر ابراهیمی

شعرهای دیگر از جعفر ابراهمی

راهنما
دسته‌ها: 
پدیدآورندگان: 

عضویت در کانال تلگرام