کتاب های آموزش خلاق

کتاب های آموزش خلاق

کتاب‌های آموزش خلاق دربرگیرنده‌ی آثاری است که با شیوه‌های نو و غیررسمی و گاه غیرمستقیم، کودکان را در فراگیری مهارت‌های خواندن و نوشتن،‌ شمارش اعداد و ریاضی، ‌درک مفاهیم پایه و مهارت‌های زندگی یاری می‌کنند.

عضویت در کانال تلگرام