نشریه های کودک و نوجوان

در این بخش از کتابک، نشریه‌هایی را معرفی می‌کنیم که ویژه‌ی کودکان و نوجوانان منتشر می‌شوند. این نشریه‌ها با توجه به گروه سنی مخاطبان خود، می‌توانند شامل ادبیات داستانی، مطالب آموزشی، بازی و سرگرمی باشند.

این نشریه‌ها نه تنها از نظر محتوایی، بلکه از نظر طرح روی جلد، تصویرگری، صفحه‌آرایی، نوع و قطع کاغذ نیز باید مناسب مخاطب کودک و نوجوان باشد.