کتاب های ادبیات کلاسیک جهان برای کودک و نوجوان

کتاب‌هایی که در این بخش معرفی شده‌اند، آثاری هستند که از آزمون زمان، سربلند بیرون آمده و جاودانه شده‌اند و به سبب درون‌مایه‌ی انسانی و جهان‌شمول و دارا بودن ارزش هنری، همواره تازگی خود را حفظ و با کودکان و نوجوانان نسل‌های سرزمین‌های گوناگون ارتباط برقرار کرده‌اند. البته ادبیات کلاسیک تنها به آثار ادبی بازمانده از قرن‌های گذشته گفته نمی‌شود، گاهی آثار ادبی معاصر هم در دسته‌ی ادبیات کلاسیک جای می‌گیرند.

ایتالو کالوینو، نویسنده‌ی ایتالیایی، در کتاب «چرا باید کلاسیک را خواند» ویژگی مشترک آثار کلاسیک را این‌گونه بیان می‌کند: «آثار کلاسیک کتاب‌هایی هستند که تاثیر خارجی بر جای می‌گذارند و همچنان که به‌عنوان امر فراموش‌نشدنی بر جای می‌مانند، در هزارتوی یاد، درناخودآگاه جمعی یا فردی پنهان می‌شوند.»

زنان کوچک
باغ مخفی
سرود کریسمس
بچه های راه آهن
کارتنک شارلوت
پیتر پن