کتاب های ادبیات کهن ایران

کتاب‌هایی که در این بخش از کتابک پیشنهاد می‌شوند، کتاب‌هایی برگرفته از ادبیات رسمی و شفاهی کهن ایران (به جز لالایی‌ها، هیچانه‌ها، ترانه‌ها و متل‌ها) هستند که با گردآوری و گزینش، امروزی کردن زبان، ساده‌نویسی کردن، کاستن و افزودن و... برای کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده‌اند.

ادبیات کهن هر کشور، بخش مهمی از حافظه‌ی جمعی مردم آن سرزمین است. ادبیات کهن گنجینه‌ای است از تاریخ، فرهنگ، تغییرات زبانی و دیگر مسائلی که در گذر زمان مردم هر جامعه تجربه کرده‌اند. این آثار، پلی‌ست میان نسل‌های جدید و مردمانی که در سالیان دور در همان سرزمین می‌زیسته‌اند.

طوطی و بقال
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۹۷
خاله قلقلی خیلی زبلی
نویسنده:
اسدالله شعبانی
بابایار
نویسنده:
محمدرضا یوسفی
سال انتشار:
۱۳۹۳
عاشقانه های ایرانی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۳
اسکندر و شاه چین
نویسنده:
حسین فتاحی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۴
ضحاک
نویسنده:
محمد رضا شمس
سال انتشار:
۱۳۹۳
یک بوته خار و گنجشک و تار
نویسنده:
اسدالله شعبانی
سال انتشار:
۱۳۹۴
قصه‌های شیخ اشراق
نویسنده:
امیرحسین خورشیدفر
سال انتشار:
‏‫۱۳۹۲
لیلی و مجنون
نویسنده:
محمد کاظم مزینانی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۷۷
شاهی در پوست پلنگ
نویسنده:
علی اصغر سید آبادی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۱
سهراب و سیاوش دو دلاور جاویدان
نویسنده:
سمیرا قاسمی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۳
کتاب کودک و نوجوان: آرش کماندار جلد ۱
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۹۴
کتاب کودک و نوجوان: خوان هشتم
نویسنده:
محمود پور وهاب
سال انتشار:
۱۳۹۲
کتاب کودک و نوجوان: رستم و گل لاله
نویسنده:
محمدرضا یوسفی
سال انتشار:
۱۳۹۱
کتاب کودک و نوجوان: دراج و لاک پشت
نویسنده:
حسین فتاحی
سال انتشار:
۱۳۹۱
کتاب کودک و نوجوان: پرنده سخنگو
نویسنده:
شکوه قاسم نیا
سال انتشار:
۱۳۸۶
کتاب کودک و نوجوان: قاضی خائن گزیده سیرالملکوک خواجه‌نظام الملک توسی
نویسنده:
خواجه‌ نظام الملک توسی
سال انتشار:
۱۳۸۹
کتاب کودک و نوجوان: آرش (حکایت تیر انداختن مرد قصه گو)
نویسنده:
مرجان فولادوند
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۰
کتاب کودک و نوجوان: صد مثل صد حکایت
نویسنده:
داوود غفارزادگان
سال انتشار:
۱۳۸۹
کتاب کودک و نوجوان: عمو نوروز و خاله نوبهار
نویسنده:
شکوه قاسم نیا
سال انتشار:
۱۳۹۰
کتاب کودک و نوجوان: دوستی گم نمی شود دشمنی هم
نویسنده:
مهدی شجاعی
سال انتشار:
۱۳۸۸
کتاب کودک و نوجوان: آرش کمانگیر
نویسنده:
نیره تقوی
سال انتشار:
۱۳۸۹
کتاب کودک و نوجوان: نمکی
نویسنده:
ناصر یوسفی
سال انتشار:
۱۳۸۸
کتاب کودک و نوجوان: پهلوان و فیل
نویسنده:
مهدی شجاعی
سال انتشار:
۱۳۸۸
کتاب کودک و نوجوان: نخودی
نویسنده:
ناصر یوسفی
سال انتشار:
۱۳۸۸
کتاب کودک و نوجوان: نبات خانومی
نویسنده:
ناصر یوسفی
سال انتشار:
۱۳۸۸
کتاب کودک و نوجوان: با این صدای زنگوله گربه پیشی چه شنگوله
نویسنده:
مرتضی خسرونژاد
سال انتشار:
۱۳۸۸
کتاب کودک و نوجوان: عاشقانه های شاهنامه
نویسنده:
محمدرضا یوسفی
سال انتشار:
۱۳۸۸

عضویت در کانال تلگرام