لیلی و مجنون

لیلی و مجنون

در کتاب های درسی دوره ی دبیرستان گریزی به اشعار حکیم نظامی گنجوی زده شده و نوجوانان به بهانه های مختلف داستان لیلی و مجنون را شنیده و خوانده اند، اما خواندن یک پارچه ی این اثر لطف دیگری دارد.

این کتاب بازنویسی ای خوش خوان و گزیده ای از این حکایت است که بخش های مهم داستان را حفظ کرده و پیچیدگی های لطیف و شاعرانه ی متن اصلی را، به فراخور کار، در متن گنجانده است. لغت های سخت هم معنی شده اند و فهم ماجرا برای مخاطب بسیار آسان است.

نوجوانان، که دوست دارند داستان هایی با مضامین عاطفی و عاشقانه بخوانند، با داشتن این کتاب، هم می توانند به ادبیات کهن پلی بزنند و هم فراز و فرودهای داستانی این حکایت لذت ببرند!

به نظر می رسد این کتاب و دیگر کتاب های این مجموعه، که به ادبیات کهن پرداخته اند، کتاب های مناسبی باشند برای کتابخانه ی مدرسه ها و کتابخانه های خانگی نوجوانان. نوجوانان می توانند در تحقیق ها و پروژه های کوچک کلاسی، درباره ی ادبیات کلاسیک، از آن ها استفاده کنند و اگر علایق خاص ادبی دارند با خواندن این کتاب ها برای مطالعه ی اصل اثر آماده می شوند.

شناسنامه کتاب:
ناشر
نویسنده
محمد کاظم مزینانی
تصویرگر
  • محمد علی بنی اسدی
سال نشر
۱۳۷۷
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- سال پانزدهم- شماره ۶

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ