راهنمای اجرای کارگاه ترویج کتابخوانی

کاشتن دانه ی آموزش
صفحات فرعی
جنبش کتابخانه ی خانگی زیمبابوه در سال ۱۹۷۹ در حراره از سوی دو زن که پایه گذار خدمات کتابخانه ی کودکان بودند، آغاز شد. این دو زن کتابخانه های کوچکی در خانه های خود تشکیل داده اند و مادر یا عضو دیگری...
چگونه می توان کودکان را به کتاب خواندن تشویق کرد؟
صفحات فرعی
کنجکاوی و اشتیاق به دانستن در سرشت کودک است، اما برای کتابخوان شدن او کافی نیست برای رسیدن به این هدف باید عوامل گوناگونی با هم جمع شوند.  این عوامل طیف وسیعی را در بر می گیرند که یک سوی آن محیط...
چرا ترویج کتاب خوانی اهمیت دارد
صفحات فرعی
ترویج کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان، به معنای تلاش برای علاقه مند کردن آن ها به مطالعه و ایجاد عادت به مطالعه به عنوان یک برنامه ی روزانه است. توسعه و ترویج کتابخوانی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ (۱۳۶۰...
روش های ترویج کتابخوانی
صفحات فرعی
روش ها معرفی کتاب و ایجاد انگیزه ی خواندن نخست کتاب را  پیش چشم کودکان قرار دهید. برای  این که مشتاق خواندن آن شوند، می توانید قسمتی از کتاب برگزیده ی  خود را  که سرگرم کننده...
گام های ترویج کتابخوانی
صفحات فرعی
۱- توانمندی مروج ۲- گزینش کتاب مناسب ۳- ایجاد انگیزه برای خواندن ۴- به کارگیری روش های نو در کتاب خوانی ویژگی های مروج توانمند ۱- مروج باید ادبیات کودک را بشناسد تا بتواند آثار ادبی ناب،‌...
ارزش های کتاب خوانی برای کودکان و نوجوانان
صفحات فرعی
 ادبیات، وسوسه انگیز، برانگیزاننده وآگاهی بخش است، درهای اکتشاف را می گشاید و اوقاتی جادویی از ماجراجویی و لذت فراهم می آورد. کودکان نیاز ندارند منتظر برنامه های تلویزیون باشند یا در صف تئاتر...
چند رهنمود کلی برای کارگاه ترویج کتاب‌خوانی
صفحات فرعی
در کتابخانه ی مدرسه،  کلاس یا کتابخانه های ویژه ی کودکان و نوجوانان، قفسه ای برای کتاب های ساخته شده ی  بچه ها در نظر بگیرید. پوسترها، عروسک ها، دیوار نگاره ها،  کتیبه ها ودیگر...

پرسش و پاسخ