قصه‌های شیخ اشراق

قصه‌های شیخ اشراق

بازنویسی از متون ادبیات فارسی بخش مهمی از بازار کتاب را تشکیل می دهد و اغلب، مخاطب هم دارد. به همین دلیل، بیش تر کتاب های مشهور ادبیات کهن به شکل ها و روایت های گوناگون بازنویسی شده اند. در این بین، دو موضوع برخی از آن ها را از دیگران متمایز می کند. اول بازنویسی آثاری که کمتر کسی به سراغ آن ها رفته باشد و دوم بازنویسی با رویکردی شبیه بازآفرینی که نویسنده با حفظ هویت اصلی اثر، آن را برای کودک یا نوجوان امروزی مدرن کرده باشد.

بازنویسی قصه های شیخ اشراق، به دلیل انتخاب اثری که کمتر به آن پرداخته شده است، تلاش خوبی برای آشنا کردن نوجوانان با آثار عرفانی شهاب الدین سهروردی است. ابتدای کتاب، در یک صفحه، شخصیت و زندگی سهروردی مطرح شده است و سپس هر کدام از آثار او در یک بخش برای نوجوانان به طور خلاصه ساده نویسی و به شکلی متفاوت تعریف شده است. 

وقتی صحبت از پرواز و قدم گذاشتن در راه تازه برای کشف خود و دنیای اطراف می شود بی اختیار یاد دوره ی نوجوانی می افتیم که شناخت هویت خود بخشی از دغدغه های این دوره است.

بازنویس، برای بخشی از حکایت های عرفانی این کتاب، راوی اول شخص را انتخاب کرده و به این ترتیب خواننده ی نوجوان بیش تر می تواند همراه این قصه ها باشد و به آن ها علاقمندشود.

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
امیرحسین خورشیدفر
ویراستار
  • سیامک گلشیری
تصویرگر
  • مریم طباطبایی
سال نشر
‏‫۱۳۹۲
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان-سال شانزدهم-شماره ۱۰

ديدگاه شما