کتاب برای کودکان ناشنوا و کم شنوا

این صفحه شامل کتاب‌هایی است که برای کودکان ناشنوا یا کم شنوا با استفاده از زبان اشاره، ساده‌سازی متن و... مناسب‌سازی شده‌اند.

بلندخوانی ارزش بسیار زیادی در فرآیند آموزشی کودک کم‌شنوا دارد. در واقع، هیچ ابزار یا روش آموزشی به اندازه خواندن کتاب نمی‌تواند سواد ادبی کودک کم‌شنوا را افزایش دهد و سواد ادبی کودک، پایه‌ی تمامی یادگیری‌های بعدی او است. هر نوع یادگیری اعم از ریاضی، فیزیک، تاریخ و ... مبتنی بر توانمندی کودک در ساخت و درک مفاهیم ذهنی است. یادگیری اجتماعی شدن، دوست پیدا کردن، ارتباط برقرار کردن، همه‌ی این‌ها وابسته به توانمندی کودک در درک هیجانات و احساسات خود و دیگران است که این خود تابع میزان پرورش یافتن سواد ادبی او در دوران پیش از دبستان است.

کودک ناشنوایی که سواد ادبی‌اش گسترش نیافته است، گنجینه‌ی واژگان و قدرت پردازش ذهن‌اش بسیار محدود است و صحبت با او به مانند صحبت با یک دیوار است. هر چه شما ریاضی، فیزیک، تاریخ و ادبیات بگویید، آب در هاون کوبیدن است. اگر روی سواد ادبی‌ کودک کار نکرده باشیم، ذهن او نمی‌شنود و قادر به پردازش مفاهیم نیست.

اشاره ورزی با نوزادان و نوپایان
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۹۶
خشم قلمبه
نویسنده:
Mireille D' Allance
میری دلانسه
سال انتشار:
۱۳۸۷
شب بخیر ماه
نویسنده:
Margaretwise brown
مارگارت وایز براون
سال انتشار:
۱۳۸۵
نخ و سوراخ
نویسنده:
فریبا کیهانی
سال انتشار:
۱۳۸۴
شکل ها در هنر
نویسنده:
Lucy Mickleth Wait
لوسی میکلت ویت
سال انتشار:
۱۳۸۷
اعداد
سال انتشار:
بی‌تا
نویسنده:
فرزانه امیری
سال انتشار:
۱۳۸۸
شب به سر رسید
سال انتشار:
۱۳۷۳
چرا سرفه می کنم
نویسنده:
ملوین برگر
سال انتشار:
۱۳۷۷
مهمان های ناخوانده
سال انتشار:
۱۳۵۹
لباس‌های من
سال انتشار:
۱۳۸۲
حیوانات زیبای من
سال انتشار:
۱۳۸۴
از شکوفه تا درخت
نویسنده:
رضی هیرمندی
سال انتشار:
۱۳۷۵
دویدم و دویدم (با زبان اشاره)
نویسنده:
ثمینه باغچه بان
سال انتشار:
۱۳۷۷
نویسنده:
Katherine Scholes ‬
کاترین شولتز
سال انتشار:
۱۳۸۵
سفر به سرزمين وحشی ها
نویسنده:
Maurice Sendak
موریس سنداک
سال انتشار:
۱۳۸۳
به آب نزديك نشو دخترم
نویسنده:
John Burningham
جان برنینگهام
سال انتشار:
١٣٨٣
می خوايم يه خرس شكار كنيم
سال انتشار:
۱۳۸۵

عضویت در کانال تلگرام