نشانه های بهار

نشانه های بهار
شناسنامه کتاب
عنوان: 

نشانه های بهار

عنوان اصلی: 
Signs of Spring
نویسنده: 
Paul Humphrey
پائول هامفری
تصویرگر: 
Chris Fairclough
کریس فرکلاف
برگردان: 
داود لطف اله
شاعر: 
ناشر: 
سال نشر: 
چاپ اول ۱۳۸۹
نگارنده: 
صفورا زواران حسینی

کتاب «نشانه‌های بهار» درباره ی نشانه‌هایی صحبت مب کندکه با دیدن آن‌ها می‌توان به آمدن فصل بهار پی برد.

کتاب «نشانه‌های بهار» با دعوت کودکان به مشاهده‌ی نشانه‌های آمدن بهار در اطراف خود، به تقویت مهارت مشاهده در کودکان و افزایش دانش آنان کمک می‌کند. 

متن کتاب ساده است. در هر صفحه یک متن کوتاه و یک عکس بزرگ مرتبط با آن آورده شده است. بعضی از نشانه‌های ذکر شده، ایده‌ی اجرای یک فعالیت عملی مرتبط با فصل هستند. 

«نشانه‌های بهار» اولین جلد از مجموعه‌ی چهار جلدی تغییرات فصل‌ها است. جلدهای دیگر به ترتیب «نشانه‌های تابستان»، «نشانه‌های پاییز» و «نشانه‌های زمستان» نام دارند. در این مجموعه متن و تصاویر در کنار یکدیگر چگونگی سازگاری گیاهان، جانوران و انسان‌ها را با تغییرات فصل‌ها نشان می‌دهند. در انتهای هر کتاب نیز شعری مرتبط با فصل آورده شده است.

پائول هامفری، بیش از ۳۵ سال است که در زمینه‌ی انتشار کتاب کودکان به عنوان نویسنده، سردبیر و ناشر فعالیت داشته است. او تاکنون بیش از ۴۰ کتاب برای کودکان ۵ تا ۱۲ سال منتشر کرده است.

کتاب برای بلندخوانی مناسب است. پس از خواندن کتاب می‌توانید همراه کودک نشانه‌های دیگر از آمدن فصل بهار را مانند کتاب بنویسید و تصویرگری کنید و به کتاب بیفزایید.

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام