گامهای نو در ارایه خدمات کتابداران مدرسه ها

گامهای نو در ارایه خدمات کتابداران مدرسه ها
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
واسمن، آن
برگردان: 
مهردخت وزیرپور کشمیری
شایسته خزائلی
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۸۴

مخاطبان این کتاب کسانی هستند که با کار با کتابخانه ها و مراکز مواد آموزشی را تازه شروع کرده اندو شامل بیش از ۳۰ سال تجربیات نویسنده در کتابخانه های مدرسه ها، بازدید و دیدار با متخصصان با تجربه و یا تازه کار و شرکت در سمینارها است. کتاب در هجده بخش به موضوعات زیر پرداخته شده است: در بخش نخست مروری کوتاه بر تاریخچه و اهداف کتابخانه های مدارس و مراکز آموزشی دارد. سپس به جزییات عملی همچون چگونگی پذیرش این حرفه و شیوه ی انجام کارها پیش از شروع سال تحصیلی و هفته اول سال تحصیلی می پردازد. بخش عمده ی کتاب درباره ی انجام  کارهای روزمره غیر قابل اجتناب در کتابخانه است که  شامل دستوراالعمل های کاربردی و  پیشنهادی است.

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام